Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2132/VPUBND-HC 12/10/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND Tỉnh
2 847/UBND-HC 12/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp, phiên bản 2.0
3 239/UBND-XDCB 12/10/2020 V/v chủ trương phát sinh khối lượng lát gạch vỉa hè các tuyến đường khu vực chợ Sa Đéc
4 848/UBND-HC 12/10/2020 V/v chủ trương đầu tư công trình Cổng, hàng rào Hội trường, nhà làm việc khối vận xã; hạng mục: xây dựng mới
5 849/UBND-HC 12/10/2020 V/v chủ trương đầu tư công trình Gia cố sạt lở và sửa chữa mặt đường kênh Đốc Phủ Hiền bờ phải; hạng mục: Gia cố rọ đá và sửa chữa mặt đường
6 2131/VPUBND-HC 12/10/2020 V/v xử lý kỹ thuật, điều chỉnh và bổ sung khối lượng thi công các hạng mục thuộc công trình Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh Thành phố
7 291/QĐ-UBND-XDCB 09/10/2020 Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường rạch Hai Đường bờ trái (đoạn từ cầu Hai Đường đến kênh KC1)
8 845/UBND-HC 09/10/2020 V/v ý kiến liên quan đến công trình san lấp mặt bằng và lắp đặt cống đường ĐT.848 (P) tại Km6+850
9 835/UBND-HC 09/10/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách tại UBND phường 4
10 842/UBND-HC 09/10/2020 V/v đăng ký nội dung thông qua tại các kỳ họp năm 2021
11 2129/VPUBND-HC 09/10/2020 V/v tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn kết cấu công trình trường học
12 837/UBND-HC 09/10/2020 V/v rà soát các bè nổi hoạt động kinh doanh nhà hàng, sự kiện
13 53/QĐ-UBND-TĐKT 09/10/2020 Quyết định V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
14 825/UBND-HC 08/10/2020 V/v chấn chỉnh việc theo dõi, tham dự các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức
15 831/UBND-HC 08/10/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại cuộc họp ngày 6/10/2020
16 826/UBND-HC 08/10/2020 V/v chủ trương thanh lý và mua sắm hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại UBND Thành phố và UBND các xã, phường
17 829/UBND-HC 08/10/2020 V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố
18 290/QĐ-UBND-XDCB 08/10/2020 Quyết định Phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ dự án Đường Phạm Hữu Lầu nối dài (đoạn từ rạch Bà Nhị đến đường vành đai Tây Bắc)
19 221/QĐ-UBND-HC 08/10/2020 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2020 của thành phố Sa Đéc
20 2097/VPUBND-HC 07/10/2020 V/v đề xuất của Công ty CP Tập đoàn T&T về lập quy hoạch chi tiết