Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2093/VPUBND-HC 07/10/2020 V/v chỉ định thầu đơn vị thi công công trình Khu ăn uống chợ Sa Đéc
2 824/UBND-HC 07/10/2020 V/v chỉ đạo thực hiện theo kết quả giải tỏa tuyến đường thí điểm vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn thành phố Sa Đéc
3 235/UBND-XDCB 07/10/2020 V/v chủ trương đầu tư công trình Trụ sở UBND phường và dãy phòng làm việc các ban ngành, đoàn thể (từ phòng HĐND đến phòng họp Khối vận), hạng mục: Sửa chữa, cải tạo
4 234/UBND-XDCB 07/10/2020 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sơn P trụ sở Công an, Quân sự và UBND phường An Hoà
5 236/UBND-XDCB 07/10/2020 V/v chủ trương đầu tư công trình Lát gạch vỉa hè các tuyến đường nội bộ KDC xã Tân Phú Đông
6 207/BC-UBND 07/10/2020 Báo cáo về việc tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch đầu tư công tháng 09 và quý III năm 2020 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
7 208/BC-UBND 07/10/2020 Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý III năm 2020
8 818/UBND-HC 06/10/2020 V/v đăng ký nội dung thông qua tại các kỳ họp năm 2021
9 289/QĐ-UBND-XDCB 06/10/2020 Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Đường Đào Duy Từ (từ đường ĐT.848 đến đường cặp Rạch Ông Hộ)
10 2088/VPUBND-HC 06/10/2020 V/v triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020
11 2087/VPUBND-HC 06/10/2020 V/v tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội năm 2020
12 2086/VPUBND-HC 06/10/2020 V/v tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp Thành phố
13 2085/VPUBND-HC 06/10/2020 V/v phối hợp thẩm định vị trí xây dựng trạm BTS đợt 3 năm 2020
14 48/UBND-TCCB 06/10/2020 V/v lấy ý kiến bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban điều hành Bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa Sa Đéc
15 2089/VPUBND-HC 06/10/2020 V/v báo cáo tổng kết tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017-2020
16 162/TB-UBND 06/10/2020 Thông báo về việc di dời nhà ở, vật kiến trúc và hoa kiểng tại khu vực đất cặp Đường số 04 ( mé rạch Thông Tây cũ ) thuộc Phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án
17 231/UBND-XDCB 06/10/2020 V/v rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
18 821/UBND-HC 06/10/2020 V/v thực hiện Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố
19 820/UBND-HC 06/10/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt tình hình san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy hoạch
20 2076/VPUBND-HC 05/10/2020 V/v triển khai Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ