Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2077/VPUBND-HC 05/10/2020 V/v triển khai Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ
2 2080/VPUBND-HC 05/10/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1515/QĐ-UBND-HC ngày 01/10/2020 của UBND Tỉnh
3 2079/VPUBND-HC 05/10/2020 V/v đề xuất khen thưởng năm học 2019-2020 các trường trên địa bàn Thành phố
4 2078/VPUBND-HC 05/10/2020 V/v cung cấp danh sách đối tượng điều tra xã hội học xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2020
5 815/UBND-HC 05/10/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
6 288/QĐ-UBND-XDCB 05/10/2020 Quyết định Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Phường 3, thành phố Sa Đéc
7 131/KH-UBND 05/10/2020 Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 16 ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2020)
8 2081/VPUBND-HC 05/10/2020 V/v đề xuất chủ trương giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố quản lý, điều hành lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung Thành phố
9 2082/VPUBND-HC 05/10/2020 V/v kiểm tra, đề xuất đơn xin huỷ Quyết định chuyển mục đích của ông Trần Văn Phú
10 814/UBND-HC 05/10/2020 V/v đốn hạ cây Ngọc Lan trên đường Lê Thánh Tôn
11 2083/VPUBND-HC 05/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp, phiên bản 2.0
12 816/UBND-HC 05/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg
13 205/VPUBND-TCD 05/10/2020 Về việc giải quyết đơn của ông Vương Minh Tâm
14 230/UBND-XDCB 05/10/2020 V/v phê duyệt cấp tạm ứng kinh phí thi công công trình Duy tu, sửa chữa, thay thế cầu Bà Nhiễu thành cống tròn D1500
15 2069/VPUBND-HC 02/10/2020 V/v thẩm định và công nhận danh hiệu “Cộng đồng không phóng uế bừa bãi”
16 2068/VPUBND-HC 02/10/2020 V/v báo cáo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2020
17 218/QĐ.UBND-HC 02/10/2020 Quyết định V/v Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà phố Tân Quy Tây thuộc xa Tân Quy Tây, thành phố Sa Đec, tỉnh Đồng Tháp
18 287/QĐ-UBND-XDCB 02/10/2020 Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Kênh 19 tháng 5; hạng mục: nền, mặt đường, cầu và cống ngang đường
19 417/QĐ-UBND-TCCB 02/10/2020 Quyết định V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức bà Phan Thái An
20 420/QĐ-UBND-TCCB 02/10/2020 Quyết định V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức bà Trần Mỹ Thanh