null Định hướng các nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2021

Tuyên truyền Tài liệu tuyên truyền

Định hướng các nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2021

Khẩu hiệu tuyên truyền

- Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021).

- Kỷ niệm 71 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021).

- Kỷ niệm 48 năm Ngày ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2021), 53 năm Ngày mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (30/01/1968 - 30/01/2021).

- Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021).

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 

Nguồn: Công văn số 903/PVHTT.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...