null Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh kỳ 2 năm 2022

Chi tiết bài viết Đối thoại

Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh kỳ 2 năm 2022

Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trực tiếp trên sóng phát thanh thành phố Hồng Ngự, phát trên sóng FM tầng số 96.5MHz. Chương trình được thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, được phát theo chu kỳ 02 tháng 01 lần. Kính mời quý thính giả đón theo dõi và tham gia giao lưu với các diễn giả trong chương trình của chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 0277 3563 407.

Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022Rất vui được gặp lại quý thính giả trong Chương trình Chính quyền đối thoại cùng nhân dân trực tiếp trên sóng phát thanh thành phố Hồng Ngự phát kỳ thứ 2 năm 2022 và chương trình phát sóng kỳ này có chủ đề “Một số thủ tục hành chính về đất đai; Thuế; Hộ khẩu, căn cước công dân, tạm trú tạm vắng”.

Tham gia chương trình Chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh Thành phố, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 03 vị diễn giả:

- Trung tá: Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố.

- Bà: Phan Thị Nhiễm - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đất đai Thành phố.

- Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III.

I. PHẦN TRAO ĐỔI VỚI NGÀNH CHUYÊN MÔN

Chủ đề

Một số thủ tục hành chính về đất đai; Thuế; Hộ khẩu, căn cước công dân, tạm trú tạm vắng”

CÂU HỎI 1:

Công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hộ khẩu, hộ tịch, nhất là căn cước công dân, thời gian qua thực hiện như thế nào? Đạt kế hoạch không?  Và thuận lợi, khó khăn như thế nào?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố giải đáp thắc mắc như sau:

Thời gian qua, Công an thành phố tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ khẩu, CCCD trên địa bàn Thành phố, góp phần hoàn thành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương; riêng công tác cấp CCCD đến nay đạt trên 90% nhân khẩu trong độ tuổi cấp CCCD, vượt chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, Công an Thành phố đã tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia để công dân tham gia thực hiện được thuận lợi, ít tốn thời gian, công sức đi lại và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân đảm bảo sớm, vượt thời gian quy định.

Đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy, Chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể và địa phương liên quan, sự đồng tình hưởng ứng của người dân góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, phần lớn dân cư trên địa bàn đi làm ăn xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư, cấp CCCD đôi lúc chưa được kịp thời. Do đó, khi trở về địa phường đề nghị công dân sắp xếp thời gian đến Công an xã, phường nơi đăng ký thường trú để kiểm tra, cập nhật thông tin dân cư và liên hệ Công an thành phố làm thủ tục cấp CCCD, Công an Thành phố luôn phân công bố trí cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về Cư trú, CCCD từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần và các ngày Lễ, Tết, kỷ niệm lớn trong năm.                                  

CÂU HỎI 2:

Việc quản lý, sử dụng đất và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thời gian qua có những thuận lợi, khó khăn như thế nào?

TRẢ LỜI:

Bà: Phan Thị Nhiễm - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đất đai Thành phố giải đáp thắc mắc như sau:

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và sự hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp đã tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Công tác quản lý đất đai có nhiều chuyển biến rõ rệt và từng bước đi vào nền nếp, ổn định. Nhận thức của người dân về việc đăng ký cấp giấy lần đầu đã chuyển biến tốt hơn; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với cơ cấu, mục đích sử dụng đất làm cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,…. Công tác cải cách hành chính được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, tạo sự thống nhất, đồng bộ. Ngày đơn giản hóa các thủ tục và hướng đến mục tiêu lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên tình trạng người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc lợi dụng chủ trương chuyển đổi cây trồng vật nuôi để san lấp đất làm đất ở,.. vẫn còn diễn ra. Một vài thủ tục chưa quy định còn chung chung. Kết quả giải quyết TTHC mức độ 3, 4 vẫn còn thấp, do một số thủ tục người dân phải đi thực hiện trực tiếp, như trong lĩnh vực đất đai.

CÂU HỎI 3:

Công tác thu thuế thời gian qua có đảm bảo không, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 bùng phát. Những thuận lợi, khó khăn như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III giải đáp thắc mắc như sau:

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, nhất là khoảng từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021 công tác triển khai thu thuế gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, được sự lãnh chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Thuế, sự phối hợp của các ngành các cấp nên công tác thu thuế tại địa phương năm 2021 đạt kết quả rất tốt (114,52% so với dự toán). Năm 2022, Nhìn chung tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm có tiến triển tốt, kinh tế từng bước được phục hồi sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã đi vào thực tiễn, có hiệu quả. Tình hình thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 31% (nếu không tính tiền sử dụng đất ước đạt 78,47%) so với dự toán năm 2022, phấn đấu cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

II. PHẦN GIAO LƯU VỚI THÍNH GIẢ

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 1:

Tôi nghe nói hiện nay Bộ Công an đã cho phép tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về cư trú, CCCD trên mạng Internet. Vậy cho tôi biết thông tin này đúng không và xin hướng dẫn cách thực hiện.

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Ngày 25/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên cổng dịch vụ Bộ Công an năm 2022 và các danh mục thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số: 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về cư trú, CCCD qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Cách thức thực hiện như sau:

- Đối với lĩnh vực cư trú:

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Tiến hành nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các tài liệu, chọn hình thức nhận kết quả giải quyết.

Bước 4: Thực hiện thanh toán, lệ phí (nếu có).

Bước 5: Kiểm tra các thông tin và thực hiện nộp hồ sơ.

- Đối với lĩnh vực CCCD:

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 3: Thực hiện kê khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.

Bước 4: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân, đồng thời gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 2:

Tôi nghe nói hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu trên 10 tỷ thì thuộc đối tượng bắt buộc phải chuyển đổi phương pháp sang hộ kê khai, nhưng nếu hộ kinh doanh không đáp ứng được về sổ sách, kế toán thì vẫn có thể xin thực hiện theo phương pháp khoán thuế như trước đây. Thông tin này có đúng không?

TRẢ LỜI:

Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Tại Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38 quy định: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai.”

Tại Điều 5, Thông tư số 40 hướng dẫn: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.”

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu trong năm trên 10 tỷ đồng thì bắt buộc phải nộp thuế theo phương pháp kê khai, không áp dụng thuế khoán. Trường hợp hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán theo quy định dẫn đến không xác định được doanh thu hoặc xác định doanh thu không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo từng yếu tố (tương tự việc ấn định thuế đối với doanh nghiệp) quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 3:

Tôi có một thửa đất nền nhà trên cụm tuyến dân cư, chiều ngang 6m, dài 20. Do hoàn cảnh khó khăn, con tôi lập gia đình nhưng không có chỗ ở. Nay tôi muốn tách ra thành hai thửa, mỗi thửa chiều ngang 3m, chiều dài vẫn 20m, để cho con tôi cất nhà ở. Xin hỏi có được không, tôi phải làm như thế nào?

TRẢ LỜI:

Bà: Phan Thị Nhiễm - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đất đai Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ Quyết định số 22 ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, quy định việc tách thửa đất kích thước cạnh chiều sâu thửa đất và kích thước cạnh tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu phải đảm bảo từ 4m trở lên. Do đó, việc tách thửa đất chiều ngang 3m là không đủ kiện để tách.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 4:

Hiện nay tôi đang có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hồng Ngự, nhưng muốn cắt chuyển hộ khẩu về ở thành phố Hồ Chí Minh (có nhà riêng). Vậy tôi cần những thủ tục gì và đến đâu để thực hiện?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ Điều 21 Luật Cư trú năm 2020 quy định: Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Hồ sơ đăng ký thường trú gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Như vậy, công dân mang theo các loại giấy tờ nêu trên đến Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú mới để nộp hồ sơ theo quy định.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 5:

Gia đình tôi đang sinh sống trên 01 thửa đất diện tích khoảng 1.000m2, tại khóm Trà Đư, phường An Lạc, do cha mẹ tôi để lại từ trước năm 1980, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Cho tôi hỏi thửa đất gia đình tôi  đang sinh sống có được cấp sổ đỏ không? Thủ tục làm như thế nào?

TRẢ LỜI:

Bà: Phan Thị Nhiễm - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đất đai Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật Đất đai, nay được UBND cấp xã, phường xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Theo quy định trên, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thỏa mãn các điều kiện: sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật Đất đai, được UBND cấp xã, phường xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về thủ tục: Nếu có nhu cầu đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ tại:

1. Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố;

2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Về thành phần hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

2. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất;

3. Các loại tờ khai thuế.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 6:

Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai có hiệu lực từ khi nào và cần phải có điều kiện gì?

TRẢ LỜI:

Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

- Tại Điều 59 Nghị định số 123 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“Điều 59. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022”

Tuy nhiên, ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, thời gian thực hiện từ tháng 4/2022.

Vậy, Hộ kê khai có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123 và Thông tư số 78 từ ngày 01/04/2022.

Để sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kê khai phải thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định trước khi sử dụng hóa đơn. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai khi áp dụng hóa đơn điện tử cần chuẩn bị điều kiện về hạ tầng thông tin, bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) có thể kết nối mạng internet, chữ ký số và phần mềm lập hóa đơn điện tử. Hộ kinh doanh cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình của cơ quan thuế.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 7:

Tôi có người thân ở xa, về nhà tôi chơi và ở lại khoảng 10 ngày. Là chủ hộ, tôi cần phải thực hiện thủ tục như thế nào để đảm bảo đúng quy định về cư trú?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật Cư trú năm 2020 quy định: “Lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày” và Điều 30, Luật Cư trú năm 2020 quy định thông báo lưu trú như sau:

- Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

- Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ Công an quy định.

- Nội dung thông báo lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

- Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

Như vậy, chủ hộ hoặc thành viên gia đình phải thu thập thông tin thân nhân và chọn một trong các hình thức khai báo nêu trên để khai báo lưu trú đến Công an cấp xã nơi đăng ký lưu trú.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 8:

Tôi có một thửa đất, đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cha mẹ tôi để lại. Trong đó, có 1 phần đất đã dính vào công trình làm đường của Nhà nước mà chưa giảm thu hồi. Nay tôi có ý định làm thủ tục thừa kế thì tôi phải nộp những loại thuế gì và trình tự thủ tục như thế nào?

TRẢ LỜI:

Bà: Phan Thị Nhiễm - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đất đai Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Các loại thuế phải nộp khi thực hiện thừa kế bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Về thủ tục: Người sử dụng đất nộp hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố.

Về thành phần hồ sơ gồm:

1. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đã được Công chứng;

2. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu 09/ĐK;

3. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

4. Các loại tờ khai thuế.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn kiểm tra, đối chiếu các thửa đất với hồ sơ địa chính đang quản lý, trường hợp thửa đất có biến động (về diện tích, hình thể, kích thước) thì cơ quan chuyên môn sẽ hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện thủ tục Đăng ký biến động đất đai trước khi thực hiện thủ tục thừa kế; trường hợp thửa đất không biến động sẽ thực hiện thủ tục thừa kế theo quy định.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 9:

Theo hướng dẫn của Thông tư 78/2021/TT-BTC, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải áp dụng hóa đơn điện tử. Vậy đối tượng này, cần phải làm gì, khi bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử?

TRẢ LỜI:

Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123 và Thông tư số 78, cần thực hiện như sau: Trường hợp hộ kinh doanh là hộ khoán: khi phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn, hộ khoán có thể trực tiếp đến cơ quan thuế để được hỗ trợ cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh và phải nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn. Trường hợp hộ khoán đã có tài khoản thuế điện tử, có điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) kết nối mạng internet, thì có thể gửi đề nghị cấp hóa đơn lẻ theo mẫu 06/ĐN-PSĐT đến cơ quan thuế trực tiếp qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo địa chỉ: hoadondientu.gdt.gov.vn) mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Trong trường hợp này hộ khoán cũng có thể khai, nộp thuế điện tử cho phần phát sinh của hóa đơn đó mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế, kho bạc.

Trường hợp hộ kinh doanh là hộ kê khai thì phải thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định trước khi sử dụng hóa đơn. Để sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kê khai cần chuẩn bị điều kiện về hạ tầng thông tin, bao gồm: máy tính/thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng) có thể kết nối mạng internet, chữ ký số và phần mềm lập hóa đơn điện tử.

Hộ kinh doanh cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình của cơ quan thuế.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 10:

Tôi có 1 thửa đất, mục đích sử dụng là đất trồng lúa nước tại xã Bình Thạnh, cặp Quốc Lộ 30. Nay tôi muốn cất nhà ở, vậy tôi có phải xin phép không, cần làm thủ tục như thế nào?

TRẢ LỜI:

Bà: Phan Thị Nhiễm - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đất đai Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp và muốn xây dựng nhà để ở trên diện tích đất này thì trước tiên phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (hay thực tế còn gọi là đất thổ cư).

Theo đó, theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định của pháp luật.

Về thủ tục: Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì có thể nộp hồ sơ tại:

1. Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố;

2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Về thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

- Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất;

- Tờ khai tiền sử dụng đất phi nông nghiệp;

- Tờ khai tiền sử dụng đất;

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 11:

Công ty TNHH MTV A chuyên kinh doanh đồ nội thất, trong quá trình hoạt động sản xuất có tuyển dụng 01 kế toán mới ra trường. Trong quá trình thực hiện hồ sơ khai thuế, do chưa có kinh nghiệm nên trong hồ sơ khai thuế của Công ty đã khai không đúng căn cứ tính thuế, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, nhưng sau đó đã tự nộp bổ sung đầy đủ cho Nhà nước trước khi cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại Công ty. Vậy, trong trường hợp này, sai sót trong nghiệp vụ của kế toán, Công ty TNHH MTV A có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Nếu có thì mức xử phạt bao nhiêu?

TRẢ LỜI:

Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

- Điểm Điều 142 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định:

“Điều 142. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu

1. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn bao gồm:

a) Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, trên các hoá đơn, chứng từ hợp pháp;”

- Điều 16 Nghị định 125 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn quy định:

“Điều 16. Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

1. Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một trong các hành vi sau đây:

b) Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này nhưng người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;”

Như vậy, với hành vi khai sai căn cứ tính thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước, Công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mặc dù sau đó công ty đã tự nộp bổ sung đầy đủ cho Nhà nước trước khi cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại công ty với mức phạt được quy định như viện dẫn nêu trên.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 12:

Tôi có hộ khẩu ở tỉnh Vĩnh Long nhưng do nhu cầu công việc, tôi phải ở lại làm việc lâu dài tại phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự. Vậy tôi cần phải làm thủ tục như thế nào, để được cư trú tại đây, xin chương trình hướng dẫn thêm?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ Điều 27, 28, Luật Cư trú năm 2020 quy định: “Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú…”

- Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chổ ở hợp pháp.

Công dân liên hệ nộp hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Công an phường An Thạnh có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của công dân được đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 13:

Nhà máy của Công ty TNHH MTV B đi vào hoạt động được 2 năm, do không may bị chập điện cháy kho hàng, gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không thể nộp thuế đúng thời hạn quy định. Vậy, trong trường hợp này việc nộp thuế của Công ty TNHH MTV B có được gia hạn hay không? Nếu được gia hạn thì thời gian bao lâu? Hồ sơ gia hạn như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

- Tại Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy định:

“Điều 62. Gia hạn nộp thuế

1. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này;

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

3. Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau:

a) Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

…”

- Khoản 2 Điều 64 Luật Quản lý thuế số 38 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy định:

“Điều 64. Hồ sơ gia hạn nộp thuế

2. Hồ sơ gia hạn nộp thuế bao gồm:

a) Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế, trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế, thời hạn nộp;

b) Tài liệu chứng minh lý do gia hạn nộp thuế.”

Như vậy, Công ty TNHH MTV B thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế. Để được gia hạn Công ty phải có đơn đề nghị gửi cơ quan thuế. Thời gian gia hạn hộp thuế không quá 02 năm. Hồ sơ gia hạn nộp thuế bao gồm văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tài liệu chứng minh lý do gia hạn theo quy định.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 14:

Gia đình tôi được cấp một nền nhà thuộc diện 105. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền tiền cho nhà nước và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay tôi không có nhu cầu sử dụng nữa, vậy tôi có được sang nhượng không?

TRẢ LỜI:

Bà: Phan Thị Nhiễm - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đất đai Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 105 ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ, quy định: “3. Các hộ được mua nền nhà và nhà ở nói trên, trong 10 năm kể từ khi được mua không được sang bán, cầm cố, chuyển nhượng...”

Do đó, trường hợp tại Mục 6 phần Ghi chú hoặc trên trang 3, trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng có thể hiện nội dung: “Đã hết hạn 10 năm, được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng..”thì anh được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 15:

Đổi thẻ Căn cước công dân, thì số CMND cũ, có được giữ không? Còn nếu thay đổi, thì những giấy tờ thủ tục hành chính như: ngân hàng, đất đai,… có ghi số CMND cũ thì sẽ như thế nào?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Khi làm CCCD chuyển từ CMND 9 số sang CCCD, số CMND sẽ được tích hợp trong thẻ CCCD, khi thực hiện giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính thì các cơ quan, đơn vị yêu cầu công dân xuất trình thẻ CCCD, quét mã QR Cord trên thẻ để khai thác dữ liệu cá nhân, số CMND để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh, Công an Thành phố cũng hỗ trợ cấp Giấy xác nhận CMND 9 số sang CCCD để công dân thực hiện giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 16:

Vì tình cảm, gia đình tôi cho một gia đình hàng xóm cất nhà ở nhờ trên nền đất nhà của tôi, thời gian ở cũng đã gần 20 năm. Nay gia đình tôi có nhu cầu sử dụng nên lấy lại, nhưng gia đình nói trên không trả lại đất và không chịu di dời đi. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp này sẽ xử lý như thế nào?

TRẢ LỜI:

Bà: Phan Thị Nhiễm - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đất đai Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp này có thể phát sinh tranh chấp đất đai đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để được hòa giải theo quy định. Trường hợp tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

- Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

- Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

+ Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

+ Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 17:

Theo quy định của luật quản lý thuế, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện hoạt động kê khai và nộp thuế trong khoảng thời hạn cụ thể. Vậy, khi vi phạm thì doanh nghiệp phải chịu phạt như thế nào và cách khắc phục ra sau?

TRẢ LỜI:

Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

- Điều 13 Nghị định 125 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn quy định: Tùy theo số ngày chậm nộp hồ sơ khai thuế và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Mức phạt tiền có thể từ 2 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Kèm theo đó là các Biện pháp khắc phục.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 18:

Gia đình tôi có 03 thế hệ sống cùng nhau, do cha tôi làm chủ hộ. Nhưng hiện nay cha tôi đã già yếu, không thể thực hiện thủ tục hành chính, có liên quan đến sổ hộ. Nay tôi muốn tách hộ cùng một chổ ở hợp pháp với cha tôi (gồm tôi, chồng tôi và con tôi). Vậy tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ Điều 25, Luật Cư trú năm 2020 quy định:

- Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;

+ Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật Cư trú năm 2020.

- Hồ sơ tách hộ bao gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 19:

Quy định mức phạt về việc chậm nộp báo cáo tài chính như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 41 ngày 12/3/2018 của Chính phủ: Về Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

 Phạt tiền đối với các hành vi phạm tại Điều 12, tùy theo hành vi vi phạm :

- Mức phạt tiền thấp nhất từ 5.000.000 đồng.

- Mức phạt tiền cao nhất đến 50.000.000 đồng.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 20:

Anh họ tôi lên Campuchia sinh sống cách nay gần 30 năm, nay trở về Việt Nam sinh sống, có nhu cầu làm hộ khẩu và căn cước công dân, như vậy có được không?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp trên, đề nghị người thân của anh đến liên hệ Công an xã, phường nơi định đăng ký cư trú để được hướng dẫn thủ tục. Khi đi mang theo tất cả các loại giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp trước đây và các loại giấy tờ do chính quyền Campuchia cấp để làm căn cứ xem xét, hướng dẫn thủ tục.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 21:

Kê khai thuế sai sự thật nhằm mục đích trốn thuế bị xử phạt như thế nào? Người thực hiện hành vi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

TRẢ LỜI:

Ông: Võ Thành Công - Phó Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu Vực III giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Đối với hành vi trốn thuế sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn. Mức phạt chi tiết các hành vi trốn thuế anh (chị) tham khảo tại Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Tùy theo tính chất của vụ việc và số tiền thuế trốn có thể sẽ bị truy cứu về hình sự theo Điều 200 Bộ luật hình sự về tội trốn thuế.                                                                    

-- HẾT –

-----------------------------

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...