null Tuyên truyền chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn

Tuyên truyền Chuyển đổi số

Tuyên truyền chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362