null Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh kỳ 5 năm 2020

Chi tiết bài viết Đối thoại

Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh kỳ 5 năm 2020

Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh kỳ 5 năm 2020

 

Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trực tiếp trên sóng phát thanh thị xã Hồng Ngự, phát trên sóng FM tầng số 96.5MHz. Chương trình được thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thị xã, được phát theo chu kỳ 02 tháng 01 lần. Kính mời quý thính giả đón theo dõi và tham gia giao lưu với các diễn giả trong chương trình của chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 0277 3563 407.

Thứ 7, ngày 31 tháng 10 năm 2020Rất vui được gặp lại quý thính giả trong Chương trình Chính quyền đối thoại cùng nhân dân trực tiếp trên sóng phát thanh thị xã Hồng Ngự phát kỳ thứ 5 năm 2020 và chương trình phát sóng kỳ này có chủ đề “Công tác tuyển quân, Xây dựng đời sống văn hóa, An toàn sử dụng điện”.

Tham gia chương trình Chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh Thị xã, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 03 vị diễn giả:

- Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hồng Ngự

- Ông Tiêu Huỳnh Xuyên – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hồng Ngự

- Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực thị xã Hồng Ngự

I. PHẦN TRAO ĐỔI VỚI NGÀNH CHUYÊN MÔN

Chủ đề “Công tác tuyển quân, Xây dựng đời sống văn hóa, An toàn sử dụng điện”

CÂU HỎI:

Năm nay xảy ra dịch bệnh COVID 19, như vậy có ảnh hưởng gì đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021? Đến nay thì công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của thị xã Hồng Ngự đã được tiến hành như thế nào rồi? So với năm 2020 thì thực lực năm 2021 như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã giải đáp thắc mắc như sau:

Năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra hết sức phức tạp. Thực hiện theo chủ chương của đảng và nhà nước chúng ta vừa thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch có hiệu quả, đặt biệt là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn không có trường hợp nào là nghi nhiễm Covid 19. Nhiệm vụ tuyển quân diễn ra bình thường theo qui định.

Theo quy đinh của trên, không tập trung thanh niên tổ chức hội trại tòng quân, chỉ tổ chức lễ giao quân nhanh cho các đơn vị nhận quân. Như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến công tác tuyển quân năm 2020. Thực hiện công tác tuyển quân năm 2021, vẫn thực hiện theo hướng dẫn số 737 ngày 24/07/2017 của Tư lệnh Quân khu 9 về thứ tự các bước tuyển chọn goi công dân nhập ngũ, thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật. Đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid 19. Tuy nhiên nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 vẫn diễn ra theo quy trình cũng không ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

Thực hiện tuyển quân năm 2021 so với năm 2020 cũng không có biến động và ảnh hưởng gì. Hiện nay các xã, phường đã thực hiện xong bước thứ 5 bình nghị lần một và đang làm công tác chuẩn bị thực hiện bước thứ 6 khám sức khỏe chuẩn bị tuyển quân năm 2021, thực lực chuẩn bị tuyển quân năm 2021 đảm bảo theo chỉ tiêu trên giao.

CÂU HỎI:

Công tác bình xét gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn Thị xã được thực hiện như thế nào và kết quả đạt được, trong thời gian tới để công tác này đạt được nhiều hiệu quả hơn thì ngành có những giải pháp gì?

TRẢ LỜI:

Ông Tiêu Huỳnh Xuyên – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã giải đáp thắc mắc như sau:

Xác định xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng con người, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đã chủ trương đưa nội dung công tác gia đình trở thành những tiêu chí cụ thể trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Các địa phương đã xây dựng và nhân rộng các mô hình về gia đình phù hợp với địa bàn, đối tượng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, của các hộ gia đình ổn định và từng bước phát triển. Từ năm 2010 - 2020, số lượng GĐVH ngày càng tăng, chất lượng từng bước được nâng lên, tỷ lệ GĐVH bình quân đạt 90 %/năm. Các địa phương trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình về gia đình phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Từ năm 2017, danh hiệu GĐVH được thực hiện lồng ghép với Gia đình học tập nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và giảm phiền hà cho người dân trong quá trình bình xét, hội họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, việc xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa tại một số địa phương còn bộc lộ nhiều hạn chế. Hàng năm, tỷ lệ GĐVH đạt khá cao nhưng chưa phản ánh đúng tình hình thực tế đời sống xã hội, vẫn còn biểu hiện chạy theo thành tích, trong quá trình bình xét GĐVH còn mang tính hình thức, thiếu tính đấu tranh, góp ý phê bình, còn tình trạng nể nang, ngại đụng chạm, thiếu tính dân chủ, thiếu ý kiến đóng góp của người dân.

Với thực trạng đó, Thị xã đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét và công nhận danh hiệu GĐVH trong năm 2019 như: Tiếp tục rà soát, sửa đổi các nội dung, tiêu chí đánh giá và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm văn minh đô thị” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về Phong trào trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân về vai trò, ý nghĩa của các danh hiệu văn hóa, tác động của Phong trào trong xây dựng đời sống văn hóa; triển khai Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 của UBND Tỉnh ban hành Quy định xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Quyết định 548/QĐ-UBND.HC 2019 về tiêu chuẩn công nhận danh hiệu văn hóa tỉnh Đồng Tháp, triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2019; xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Phong trào hàng năm.

CÂU HỎI:

Trong thời gian qua việc tuyên truyền sử dụng điện an toàn và hiệu quả của ngành mình đã đạt được những khó khăn, thuận lợi như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực Thị xã giải đáp thắc mắc như sau:

- Thuận lợi: Được sự quan tâm của các ban ngành tỉnh, địa phương:

+ Về phía Công ty Điện lực Đồng Tháp hàng năm lập kế hoạch phối hợp các ngành, đoàn thể tỉnh (Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp đưa nội dung vào chuyên mục “Điện và Cuộc sống” với tiêu chí thực hiện là người thật, việc thật từ các vụ tai nạn điện trong nhân dân hoặc tình hình thực tế sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Phối hợp với Báo Đồng Tháp thực hiện chuyên trang tuyên truyền sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả; Phối hợp với tỉnh Đoàn, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an phòng cháy chữa cháy Tỉnh tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).

+ Điện lực thị xã Hồng Ngự hàng năm đều có lập kế hoạch tuyên truyền phối hợp với Đài truyền thanh thị xã và các xã, phường tuyên truyên an toàn sử dụng điện trên. Ngoài ra kết hợp Phòng Kinh tế tuyên truyền hướng dẫn cho người dân trong việc sử dụng điện an toàn, cụ thể:

* Phối hợp thị Đoàn và Phòng Giáo dục (các trường) tuyên truyền sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu, tại 5 điểm trường trong năm 2019, năm 2020 đang tiếp tục thực hiện; Phối hợp tuyên truyền Hội phụ nữ thị xã Hồng Ngự: 1 lượt (100 chị tham dự).

* Hướng dẫn lắp đặt CB chống giật: 7432 khách hàng.

* Thực hiện xử lý dây phía sau kéo sau điện kế mất an toàn theo Đề án ATĐ: 831 hộ. Năm 2020 đang triển khai.

- Hiệu quả mang lại: Nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng điện an toàn. Đặc biệt từ năm 2018 đến nay không có xảy ra tai nạn điện trong dân trên địa bàn thị xã Hồng Ngự.

II. PHẦN GIAO LƯU VỚI THÍNH GIẢ

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 1:

Năm nay em 24 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp Đại học, đang xin việc làm, bố mẹ già hết tuổi lao động, em gái thì đang đi học lớp 7. Xin hỏi em hỏi là có nằm trong diện được hoãn nghĩa vụ quân sự hay không?

TRẢ LỜI:

Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Theo quy định Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ gồm các trường hợp sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận.

c) con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

d) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong ba năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) anh hoặc em trai của liệt sĩ.

c) con của thương binh hạng hai; con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân.

d) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Theo trường hợp của bạn vừa trình bày nếu bạn được Ủy ban nhân dân phường An Lộc xác nhận là cha, mẹ bạn không còn khả năng lao động thì bạn được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì bạn đang nuôi thân nhân không còn khả năng lao động và em gái chưa đến tuổi lao động.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 2:

Xin diễn giả cho biết hiện nay phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Thị xã bao gồm các nội dung hoạt động như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông Tiêu Huỳnh Xuyên – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) gồm 5 nội dung và 7 phong trào lớn. Trong đó, 5 nội dung cụ thể là :

Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; Thực hiện nếp sống VH, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường sạch - đẹp -an toàn; Xây dựng các thiết chế VH, thể thao;  Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh.

Về 7 phong trào được chú trọng bao gồm:

Phong trào xây dựng gia đình VH; Phong trào xây dựng ấp VH, xã đạt chuẩn VH nông thôn mới; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn VH; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào học tập, lao động sáng tạo; Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 3:

Trên đất nhà tôi có trồng cây xanh gần đường dây điện, khi chặt mé có khả năng ngã đỗ vào đường dây. Vậy tôi muốn chặt mé cây thì phải làm sao để an toàn?

TRẢ LỜI:

Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp cây xanh đang trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, hoặc cao hơn đường dây điện mà khi chặt mé có khả năng ngã vào đường dây điện thì chủ sở hữu cây xanh liên hệ trực tiếp với Điện lực thị xã Hồng Ngự hoặc điện thoại qua số 19009006 và 19009000 nêu các yêu cầu cần được hỗ trợ. Sau đó nhân viên Điện lực sẽ liên hệ khách hàng để khảo sát, đồng thời thống nhất về thời gian chặt mé cây xanh và hỗ trợ các biện pháp an toàn cần thiết.

Ngoài ra theo quy định tại Nghị định số 14 ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp, nghiêm cấm lắp đặt ăngten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo và các vật dụng khác mà khi ngã đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp; Nghiêm cấm trồng cây hoặc để cây xanh vi phạm khoảng cách an toàn với đường dây điện, trạm điện.

- Trường hợp cây xanh đang trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, khoảng cách được quy định theo như sau:

Đối với đường dây dẫn điện có điện áp đến 35 kV trong thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn điện ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định: điện áp đến 35 KV thì đối với dây bọc là 0,7 mét, dây trần là 1,5 mét.

Đối với đường dây ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định: điện áp đến 35 KV thì đối với dây bọc là 0,7 mét, dây trần là 2 mét

Trường hợp cây ở ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ phận bất kỳ của đường dây không nhỏ hơn khoảng cách quy định: điện áp đến 35 KV thì  là 0,7 mét.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 4:

Tôi mới tốt nghiệp Đại học xong và đang làm việc cho cơ quan nhà nước, nhưng chỉ mới ký hợp đồng lao động. Vậy bản thân có phải thi hành nghĩa vụ quân sự không?

TRẢ LỜI:

Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, quy định tạm hoãn gọi nhập và miễn gọi nhập ngũ như đã nêu trên:

Theo như bạn vừa trình bày thì trường hợp của bạn không nằm trong các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ bởi vì bạn đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian bạn đang học đại học. Nếu bạn còn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật NVQS năm 2015.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 5:

Xin cho biết để góp phần xây dựng văn minh đô thị, thì Trách nhiệm của người dân trong xây dựng Văn minh đô thị như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông Tiêu Huỳnh Xuyên – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Để xây dựng Văn minh đô thị, thành phố “ Xanh - Sạch Đẹp - An Toàn”, UBND Thị xã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thị xã cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh,  bằng những việc làm cụ thể như:

- Không vứt rác bừa bãi, không đổ nước thải ra đường, bỏ rác và đổ nước thải đúng nơi quy định;

- Không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe

- Không chăn, dắt, thả súc vật chạy rong, phóng uế trên đường phố;

- Bảo vệ và chăm sóc cây xanh công cộng;

- Không thực hiện dán, đặt, vẽ quảng cáo trên cây xanh, cột điện; không phát tán tờ rơi, dùng loa đài để quảng cáo, bán hàn nơi công cộng, tại các nút giao thông, trong khu dân cư.

- Khi phát hiện hành vi ảnh hướng đến vệ sinh môi trường, mỹ quang đô thị. Đề nghị bà con thông báo với chính quyền địa phương gần nhất, nơi mình sinh sống để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường là một quá trình khó khăn, lâu dài, cần phải được thực hiện một cách khẩn trương, từng bước, kiên trì và đặc biệt là phải có sự chung tay, góp sức của tất cả bà con cùng với Đảng, chính quyền xây dựng thị xã Hôm nay, thanh phố ngày mai - xanh - sạch đẹp -  an toàn.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 6:

Người ta kêu là gắn cục CB gì đó cho nó an toàn, vậy diễn giải trả lời dùm tôi coi cục CB gắn sao lại an toàn chống giật là như thế nào? Tôi nên mua loại nào cho phù hợp?

TRẢ LỜI:

Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

- Cầu dao chống giật hay còn gọi là CB hoạt động theo nguyên lý cân bằng dòng điện. Khi có dòng điện rò vượt mức 30mA (giá trị an toàn cho người nhỏ hơn 10mA,  từ 30mA trở lên có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng con người). Thiết bị sẽ tự động ngắt mạch điện nhanh chóng và an toàn. Các cầu dao chống giật thường có kết cấu bền vững. Chất liệu chống rò, chống cháy, an toàn cho người sử dụng. Với CB chống giật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị điện khi xảy ra chạm chập điện trong gia đình vì được loại trừ ngay khi có sự cố vô cùng nhanh chóng.

- Chọn CB chống giật: Khi mua cần lưu ý: Dòng điện định mức ghi trên CB phải phù hợp với dòng điện đang sử dụng. Chị có thể chọn dòng điện định mức trên CB khoảng 120% đến 150% (ví dụ sử dụng thiết bị khoảng 12A thì có thể dùng loại CB 15 A). Hiện nay người tiêu dùng đã quen với việc sử dụng CB chống giật để đảm bảo an toàn cho gia đình và ngăn ngừa sự cố điện xảy ra. Lưu ý: Chọn mua thiết bị của các nhà sản xuất có huy tính trên thị trường nhưng giá thành hơi cao tí.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 7:

Con tôi năm nay 19 tuổi, tôi muốn cho con tôi đi nghĩa vụ quân sự, nhưng nó chỉ mới học hết lớp 9 thì nghỉ học. Vậy cho tôi hỏi nó có đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ quân sự không?

TRẢ LỜI:

Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ Luật NVQS năm 2015 quy định như sau:

Độ tuổi gọi nhập ngũ: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thông tư số 148 ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định như sau:

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Như vậy trường hợp của chị vừa trình bày thì con của chị đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 8:

Qua tìm hiểu mô hình về gắn bảng gia đình văn hóa đạt 03 năm liền ở tỉnh An Giang thấy cũng hay? Và tôi cũng muốn đề xuất là nếu như gia đình nào được công nhận thì cũng nên gắn bảng trước nhà, cho hỏi như vậy có phù hợp với quy định hay không?

TRẢ LỜI:

Ông Tiêu Huỳnh Xuyên – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Việc treo biển gia đình văn hóa đã được một vài huyện, thị trong tỉnh Đồng Tháp triển khai thí điểm từ nhiều năm trước, như xã Hòa An thành phố Cao Lãnh,…Tuy nhiên qua tổng kết, rút kinh nghiệm, nhận thấy cách làm này gây lãng phí, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều và không được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 785/BVHTTDL-VHCS, ngày 15/3/2010 về việc yêu cầu không thực hiện gắn biển gia đình văn hóa tại nhà.

Đối với thị xã Hồng Ngự hàng năm có khoản 16.500 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, nếu tất cả đều treo biển gia đình văn hóa thì số tiền để thực hiện sẽ rất lớn. Ngoài ra, hàng năm đều thực hiện bình xét gia đình văn hóa, hộ nào không đạt sẽ phải gỡ biển gia đình văn hóa đều này rất mất thời gian, công sức và gây lãng phí rất lớn.

Mặt khác, các hộ không đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, không được treo biển gia đình văn hóa sẽ gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, của từng thành viên trong gia đình đó đối với cộng đồng dân cư nên đại bộ phận người dân không tán thành.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 9:

Tôi nghe nói lắp đặt sử dụng điện mặt trời rất có tiện ích so với điện năng của Điện lực quản lý như vậy đúng không? Trong quá trình sử dụng điện mặt trời mà còn dư thừa nguồn điện thì tôi có bán lại được cho Điện lực không, giá điện tôi bán lại được tính như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

 Đối với khách hàng sử dụng điện với mục đích sinh hoạt. Thì việc sử dụng điện điện năng lượng mặt trời sẽ giảm được giá bậc thang cao. Rồi có thể cung cấp nguồn năng lượng sạch, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Tôi lấy ví dụ như nhà chị sử dụng 400kWh/tháng. Trong đó: 200kwh  sử dụng vào ban ngày và 200kWh vào ban đêm và thời điểm hệ thống điện mặt trời phát không đủ, thì khách hàng chỉ thanh toán 200kwh vào ban đêm và thời điểm hệ thống điện mặt trời phát không đủ, do đó không phải thanh toán 200kWh giá bậc thang cao.

- Đối với khách hàng cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng điện phần lớn vào ban ngày thì việc lắp điện mặt trời sẽ có hiệu quả cao vì phần lớn sử dụng điện được hệ thống điện mặt trời cung cấp. Cũng xin lưu ý thêm với chị là nên tận dụng, kết hợp sử dụng mái của các kết cấu nhà ở, nhà xưởng, công trình công cộng sẵn để lắp đặt năng lượng mặt trời mái nhà vì vậy không sử dụng thêm quỹ đất, đồng thời làm mát mái nhà các công trình lắp đặt.

Trong quá trình sử dụng điện mặt trời mà còn dư thừa thì sẽ bán lại được cho ngành điện với giá bán theo Quyết định số 13 ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và giá mua điện áp dụng cho các hệ thống điện mặt trời mái nhà là 1.940 đồng/kWh sẽ kết thúc vào 24g00 giờ ngày 31/12/2020.

Cụ thể giá bán lại cho ngành điện là 8,38 UScents/kWh (tương đương 1.940 đồng/kWh) với thời hạn ký hợp đồng là 20 năm.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 10:

Con tôi đi nghĩa vụ quân sự gần được 02 năm, trước khi đi nghĩa vụ quân sự con tôi có làm việc cho một công ty trên địa bàn Thị xã. Vậy khi con tôi xuất ngũ có được ưu tiên tuyển lại vào công ty cũ hay không?

TRẢ LỜI:

Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp con anh nằm trong trường hợp quy định của Luật NVQS năm 2015 như sau:

d) Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp;

đ) Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế, khi xuất ngũ tổ chức đó có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bào đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị tri việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật;

Như vậy theo quy định của Luật NVQS năm 2015 thì trường hợp con của chú sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ thì công ty đó có trách nhiệm tiếp nhận lại và bố trí việc làm bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 11:

Tôi có đứa cháu trai nay đến tuổi nghĩa vụ quân sự, xã có gửi thư mời cho cháu về khám sức khỏe theo Luật nghĩa vụ quân sự. Nhưng hiện nay cháu nó đi làm công ty ở Bình Dương không về khám sức khoẻ. Vậy trong trường hợp này cháu tôi có bị xử phạt không?

TRẢ LỜI:

Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp cháu của chú trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bắt buộc cháu phải về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo thời gian lệnh gọi khám sức khỏe. Đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe NVQS thì áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Theo nghị định 120 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

“1. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng”;

 Trường hợp vi phạm mà không có lý do chính đáng thì cháu của chú có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 800.000 đồng đến 1.200. 000 đồng.

 Trường hợp bị xử phạt hành chính thì cháu chú sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định 120/2013/NĐ-CP:

"Buộc phải thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự”.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 12:

Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá để công nhận gia đình văn hóa? Vậy đánh giá công nhận có công khai hay không? Hộ gia đình đạt bao nhiêu điểm thì được xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”? Khi đạt chuẩn gia đình văn hóa thì hộ gia đình có được hưởng quyền lợi gì hay không?

TRẢ LỜI:

Ông Tiêu Huỳnh Xuyên – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Theo Quyết định 548/QĐ-UBND, ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp để công nhận gia đình văn hóa thì mỗi họ gia đình phải đạt 3 tiêu chuẩn trong đó:

- Tiêu chuẩn 1: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú

- Tiêu chuẩn 2. Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

- Tiêu chuẩn 3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả

Việc đánh giá công nhận luôn thực hiện một cách công khai từ họp các Tổ Nhân dân Tự quản Cộng đồng, họp ban vận động các khóm, ấp, Ban Công tác các xã phường. đảm bảo đúng quy định.

Theo Quyết định 548/QĐ-UBND, ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp thì Thang điểm tối đa của danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 100 điểm, các hộ đạt từ 90 điểm trở lên thì được công nhận.

Tuy nhiên, đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thuộc các xã hộ thuộc 2 xã biên giới Tân Hội, Bình Thạnh -  Đạt từ 70 điểm trở lên sẽ được công nhận.

Các hộ được công nhận gia đình văn hóa sẽ được các quyền lợi sau:

Trước hết là về mặt tinh thần: Khi được công nhận là “Gia đình văn hóa” thì đây là một vinh dự rất lớn của Gia đình, đã được chính quyền địa phương ghi nhận kết quả phấn đấu thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc; hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cộng đồng, với toàn xã Hội trong cả một năm.

 Thứ hai là về mặt vật chất: Theo quyết định 548 ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp thì các hộ gia đình văn hóa 3 năm liền tiêu biểu sẽ được xã, phường nơi cư trú xem xét khen thưởng với số tiền bằng 0.3 lần mức lương tối thiểu theo quy định, hiện nay khoản 450.000đ/người.

Tuy số lượng được khen thưởng sẽ không nhiều khoản 15% trên tổng số hộ gia đình văn hóa 3 năm liền tiêu biểu và số tiền thưởng cũng không lớn. Nhưng đây cũng là một phần thưởng của UBND xã, phường gửi đến các hộ gia đình.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 13:

Khi phát hiện sự cố về điện thì tôi phải liên hệ số điện thoại nào để được hướng dẫn khắc phục?

TRẢ LỜI:

Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Khi phát hiện sự cố, tai nạn hay quý khách hàng có các nhu cầu về điện vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam qua số: 19001006 hoặc 19009000 để được hỗ trợ.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 14:

Tôi thấy qua nhiều năm thực hiện công tác tuyển quân thì thấy được bước sơ tuyên sức khỏe và bình nghị lần 1 là không cần thiết có thể kiến nghị bỏ bớt hay không? Để tạo điều kiện cho thanh niên đi làm ăn xa được thuận lợi hơn và cũng giúp cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, phường giảm nhẹ thủ tục các bước? Ý kiến của tôi là vậy, không biết diễn giả có thể trả lời cho tôi xem có được rút ngắn bước đó không?

TRẢ LỜI:

Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ theo Hướng dẫn số 737 ngày 24/4/2017 của Tư lệnh Quân khu 9 về việc hướng dẫn thứ tự các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Qua nhiều năm thực hiện theo đề xuất của cấp ủy, địa phương theo quy trình thực hiện 11 bước cũng phần nào làm ảnh hưởng tới việc đi lại của gia đình và thanh niên, tuy nhiên đây cũng là quy định của trên không thể bỏ bước nào được. Trong các lần dự hội nghị trên Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị xã cũng có kiến nghị với trên xem xét nghiên cứu giảm bớt các bước trong tuyển quân tạo điều kiện cho gia đình và thanh niên khi đi làm ăn xa được thuận lợi. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, phường cũng giảm nhẹ thủ tục các bước. Vấn đề vừa nêu thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị xã tiếp tục sẽ có kiến nghị về trên theo đề nghị của địa phương.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 15:

Hiện tại nhà tôi có sử dụng mô tô bơm nước vào hầm nuôi cá với công suất lớn, ngành chức năng cho tôi hỏi là làm thế nào để đảm bảo an toàn khi sử dụng?

TRẢ LỜI:

Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Hiện tại trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong sản xuất chúng ta có sử dụng các thiết bị như mô tơ, máy giặt, tủ lạnh, … các thiết bị có kết cấu vỏ bằng kim loại nên trong thời gian sử dụng lâu dài có khả năng bị rò điện ra vỏ bên ngoài bằng kim có nguy cơ gây tai nạn khi chúng ta chạm phải. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị trên chúng ta cần thiết phải lắp tiếp đất vỏ thiết bị (theo khuyến cáo nhà sản xuất) và lắp riêng cầu dao tự động.

Cách tiếp đất vỏ thiết bị: Dùng thanh sắt Ø16, dài 2,4 mét, đóng sâu xuống đất bằng mặt đất, sau đó dùng dây đồng nhiều sơi có tiết diện từ 4mm2 một đầu lắp vào vỏ mô tơ, đầu còn lại lắp vào cọc sắt bằng boulon.Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu thực hiện vui lòng liên hệ số điện thoại 19001006 hoặc 19009000 Điện lực sẽ cử nhân viện đến trực tiếp hướng dẫn.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 16:

Theo tôi thấy còn có một số địa phương còn đặt nặng hình thức và chạy theo “bệnh thành tích”, chạy theo số lượng dẫn đến tình trạng chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa chưa phản ánh đúng thực chất và chưa được người dân coi trọng.

TRẢ LỜI:

Ông Tiêu Huỳnh Xuyên – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Từ khi thành lập đến nay, khoản 12 năm (2009 – 2020), phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn được sự đồng tình hưởng ứng tham gia của người dân và luôn được các ngành, các cấp ủy đảng chính quyền, địa phương quan tâm lãnh chỉ đạo. Nên hàng năm, đều đạt kết quả cao (khoản trên dưới 90%). Qua đó đã tạo động lực to lớn thúc đẩy triển kinh tế - xã hội của Thị xã phát triển.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Phong trào ở một vài nơi còn bộc lộ những hạn chế: như còn biểu hiện “chạy theo thành tích”; tỷ lệ gia đình văn hóa ngày một nhiều, nhưng số vi phạm pháp luật, ly hôn, tệ nạn xã hội xâm nhập vào đời sống gia đình không giảm; công tác tổ chức bình xét đôi khi còn chưa chặc chẽ, chưa chất lượng chưa cao; Công tác biểu dương, tôn vinh các Gia đình đạt chuẩn văn hóa còn nặng về hình thức,….

Do đó, để khắc phục các hạn chế nêu trên, BCĐ XD ĐSVH Thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và vận động nhân dân cùng tham thực hiện XD ĐSVH; Tăng cường hơn nữa công tác tuyên dương các tấm gương người tốt, việc tốt kết hợp với việc phê phán các hành vi đi trái với truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các thành viên BCĐ Thị xã, Ban Công tác các xã, phường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bình xét, công nhận, tuyên dương các danh hiệu trong phong trào.

Và một giải pháp vô cùng quan trọng là: Trong thời gian tới BCĐ Thị xã rất mong nhận được nhiều ý kiến phản ảnh hơn nữa của Bà con, giống như Anh Tâm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào TD ĐKXDĐSVH

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 17:

Biện pháp xử lý thanh niên không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi nhập ngũ nghĩa vụ quân sự như thế nào? Vậy có cần xử lý nghiêm để tạo công bằng xã hội hay không?

TRẢ LỜI:

Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Biện pháp xử lý thanh niên không chấp hành lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự,lệnh gọi nhập ngũ nghĩa vụ quân sự như sau:

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

1. Xử phạt vi phạm hành chính

Đối với trường hợp không chấp hành lệnh khám sức khỏe NVQS.

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Biện pháp khắc phục buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Đối với trường hợp không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

2. Xử lý hình sự

Nếu trường hợp thanh niên đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự quy định Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau:

 1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 18:

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện trong nhà, người sử dụng cần phải thực hiện như thế nào cho an toàn?

TRẢ LỜI:

Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Để đảm bảo an toàn khi dùng điện trong nhà chúng ta cần thực hiện như sau:

+ Lắp đặt đầy đủ thiết bị bảo vệ, đóng cắt điện: Lắp đặt cầu dao tự động chống điện giật (ELCB).

+ Đặt cầu dao, công tắc, ổ cắm điện ở vị trí từ 1m50 trở lên (đề phòng trẻ nhỏ đùa nghịch).

+ Nối đất vỏ kim loại các thiết bị dùng điện, mô tơ điện, khung sắt (vỏ) của dàn máy…

+ Không lắp đặt dây dẫn điện trên các vật dễ cháy như: gỗ, giấy, mái lá, xốp cách  nhiệt... để tránh hỏa hoạn khi xảy ra chạm chập điện.

+ Các điểm nối dây phải đúng kỹ thuật:  chắc, gọn, các điểm nối giữa các dây phải so le, quấn băng keo cách điện.

* Khuyến cáo: Dùng dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện (không dùng dây trần) phải đảm bảo chất lượng, tiết diện dây phải phù hợp với công suất sử dụng. Dây dẫn điện phải được luồn trong ống nhựa, các mối nối phải được nối so le nhau và dùng băng keo cách điện quấn kín mối nối.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 19:

Hiện nay đã công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội về thị xã Hồng Ngự lên thành phố Hồng Ngự, vậy việc thực hiện các danh hiệu văn hóa có gì thay đổi không? Có nội dung gì mới so với trước? Việc dán quảng cáo trên cây xanh, cột điện gây mất mỹ quan đô thị Thành phố thì có vi phạm pháp luật hay không? Địa phương có giải pháp nào đề ngăn chặn hành vi này?

TRẢ LỜI:

Ông Tiêu Huỳnh Xuyên – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Theo Nghị quyết số 1003 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Nghị quyết này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/11/2020.

Khi đó TP Hồng Ngự gồm 5 phường là An Bình A, An Bình B, An Thạnh, An Lạc, An Lộc và 02 xã là Tân Hội và Bình Thạnh. Về phong trào TD ĐKXD ĐSVH thì vẫn tiếp tục thực hiện, cụ thể:

- Đối với 02 phường mới thành lập là An Bình A, An Bình B trong năm 2020 vẫn thực hiện xây dụng theo tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới, do đã đăng ký từ đầu năm nay. Nhưng sang năm 2021, thì hai phường này phải đăng ký và thực hiện theo tiêu chí phường Văn minh đô thị.

- Các xã, phường còn lại vẫn tiếp tục thực hiện xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị như trước đây.

Hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, kể cả hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông là vi phạm pháp luật.

Căn cứ khoản 1 Điều 51 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, thì các hành vi nêu trên, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 triệu đến 2 triệu đồng; Ngoài ra buộc tổ chức cá nhân vi phạm phải tự tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.

Trong thời gian qua để từng bước điều chỉnh hoạt động quảng cáo đi vào nền nếp. Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND Thị xã ban hành nhiêu văn bản chỉ đạo các ngành, cấp cấp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật quảng cáo, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Ngoai ra, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với Thị đoàn, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức được 20 ra quân, tháo dỡ, xóa các nội dung quảng cáo trên cây xanh cột điện trên địa bàn, góp phần đảm bảo vẽ mỹ quan đô thị cho Thị xã;

Trong thời gia tới, để hoạt đông này ngày một tốt hơn, ngoài sự tham gia của các ngành, các cấp, chính quyền thì rất cần sự chung tay góp sức của tất cả các bà con cùng thực hiện, góp phần xây dựng thành phố Hồng Ngự văn minh, phát triển.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 20:

Trình độ học vấn của các thanh niên không đồng đều vậy thì khi nhập ngũ có ảnh hưởng đến quá trình công tác thực hiện nhiệm vụ của các em hay không? Và cũng cho tôi hỏi thêm tới bao nhiêu tuổi là hết tuổi nghĩa vụ quân sự?

TRẢ LỜI:

Ông Trần Thanh Đỡ – Phó Chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Luật NVQS năm 2015 quy định như sau:

Độ tuổi gọi nhập ngũ: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thông tư số 148 ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định:

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Tuy nhiên theo quy định của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đồng Tháp tuyển chọn công dân có trình độ lớp 8 trở lên có nghĩa là đã hoàn thành chương trình lớp 8 đủ điều kiện thì được gọi nhập ngũ theo quy định. Trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên cũng giúp các em tiếp thu đầy đủ về lý luận chính trị, kiến thức về quân sự, không ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ của đơn vị.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 21:

Đồng hồ điện của tôi được lắp ở ngoài trụ điện cách nhà tôi khoảng 20m, tôi kéo đường dây từ đồng hồ điện về nhà sử dụng? Khi hư hỏng đường dây trên thì trách nhiệm sửa chữa thuộc về ai?

TRẢ LỜI:

Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Nếu hư hỏng trên đường dây từ sau trụ lắp đồng hồ điện thì khách hàng cắt CB sau điện kế tự sửa chữa nhưng phải cử người canh giữ và phải đảm bảo an toàn trong quá trình sửa chữa.

Xin thông tin thêm: Để đảm bảo an toàn đường dây điện kéo từ trụ điện lắp đồng hồ điện về nhà sử dụng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với dây dẫn phải dùng dây dẫn bọc cách điện hoặc cáp điện. Tiết diện dây dẫn phải phù hợp với công suất sử dụng của các hộ sử dụng điện. nhưng tối tiểu không nhỏ hơn 2,5mm2 và phải được đỡ trên sứ cách điện.

- Cột có thể dùng cột thép, cột bê tông cốt thép, cột gỗ, cột tre già. Đối với dây sau công tơ (điện kế) cho phép sử dụng cột gỗ, cột tre già nhưng phải xử lý chống mối, mục và phải có chiều cao tối thiểu là 5 mét, đường kính ngọn tối thiểu là 80mm nếu dây dẫn không vượt qua đường ô tô. Trường hợp sử dụng cột thép phải được nối đất an toàn.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 22:

Tôi muốn sửa chữa lại nhà, nhưng nhà tôi cao và gần với đường dây điện Trung thế để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công tôi phải làm gì ạ?

TRẢ LỜI:

Ông Võ Công Bình – Giám đốc Điện lực Thị xã giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Thông tư số 31 ngày 02 tháng 10 năm 2014 về việc Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. Thì khi xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định như sau:

- Trước khi xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, công trình, chủ nhà ở công trình phải gửi văn bản đề nghị đến đơn vị quản lý vận hành (bộ phận Giao dịch khách hàng - Điện lực thị xã Hồng Ngự).

+ Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư xây dựng công trình, đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp có trách nhiệm gửi văn bản cho chủ công trình thông báo về thời gian tiến hành khảo sát hiện trường

+ Việc khảo sát hiện trường nơi dự kiến xây dựng cải tạo và lập văn bản thỏa thuận với chủ công trình trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

+ Trường hợp không thỏa thuận được các biện pháp đảm bảo an toàn, đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không thỏa thuận cho chủ công trình trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện khảo sát.

- Trường hợp xây dựng cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên không khi chưa có thỏa thuận hoặc không thực hiện đúng các thỏa thuận để đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng, cải tạo nhà ở công trình đối với đơn vị quản lý vận hành thì khi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tại Nghị định 134 ngày 17/10/2013 của Chính phủ.

-- HẾT –

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...