null Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu và công tác quản lý, tổ chức Lễ hội năm 2021

Tuyên truyền Tài liệu tuyên truyền

Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu và công tác quản lý, tổ chức Lễ hội năm 2021

Khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

- Tết Tân Sửu năm 2021 - Vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

- Đồng Tháp: “Quyết tâm lớn làm nên thịnh vượng – Trọng nghĩa tình bền vững tương lai”.

- Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen.

- Nông nghiệp Đồng Tháp: “Giá trị xanh từ những tiềm năng xanh”.

- Tự hào Công dân Đất Sen Hồng.

- Đồng Tháp - Tiềm năng của chúng tôi, Cơ hội của bạn.

- Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 

Nguồn: Công văn số 39/PVHTT.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...