null CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN (Mới cập nhật)

Covid-19 Covid-19

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN (Mới cập nhật)

Văn bản của Uỷ ban nhân dân thành ph Hồng Ngự 

Kế hoạch số 2428/KH-UBND, ngày 05/9/2021, về thực hiện quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch 2426/KH-BCĐ, ngày 05/9/2021, về xét nghiệm tầm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng thành phố Hồng Ngự từ ngày 07-15/9/2021.

Kế hoạch 2412/KH-UBND, ngày 03/9/2021, về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Thành phố Hồng Ngự đồng lòng chống dịch Covid-19”.

Kế hoạch 2322A/KHPH-UBND-UBMTTQ, ngày 27/8/2021, về phối hợp xây dựng và bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Hướng dẫn số 2278/HD-UBND, ngày 23/8/2021, về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch số 2248/KH-UBND, ngày 20/8/2021, về bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Thông báo số 2213/TB-UBND ngày 18/8/2021, về giảm mật độ lưu thông, đi lại, đảm bảo nghiêm giản cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công văn số 2202/UBND-VX ngày 17/8/2021, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn 2018/UBND-VX, ngày 01/8/2021, về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Công văn 2011/UBND-VX, ngày 31/7/2021, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công văn số 1975/UBND-VX, ngày 28/7/2021, về việc tăng cường các giải pháp cấp bách để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Công văn số 1921/UBND-VX, ngày 23/7/2021, về việc thực hiện một số biện pháp tăng cường cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Quyết định số 1343/QĐ-UBND-TL, ngày 15/7/2021, về kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của vi rút Corona (Covid-19) thành phố Hồng Ngự.

Công văn số 1818/UBND-XDCB, ngày 15/7/2021, về việc tăng cường kiểm soát người phương tiện vận chuyển hàng hóa; lập kênh bán hàng online của chợ Thành phố

Công văn số 1814/UBND-VX, ngày 15/7/2021, về việc tăng cường thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn Thành phố.

Công văn số 1796/UBND-VX, ngày 14/7/2021, về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Công văn số 1785/UBND-KT, ngày 14/7/2021, về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường trong tình hình Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Kế hoạch số 1797/KH-UBND, ngày 14/7/2021, về triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Quyết định số 1335/QĐ-UBND.TL, ngày 14/7/2021, về thành lập Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại bến đò Mương Lớn, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự đi qua huyện Hồng Ngự.

Quyết định số 1334/QĐ-UBND.TL, ngày 14/7/2021, về thành lập Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại bến đò phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự đi qua xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự.

Thông báo số 1784/TB-UBND, ngày 13/07/2021, về cách ly xã hội trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự.

Thông báo số 1767/TB-UBND, ngày 13/7/2021, về quy định để lưu thông qua các Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Công văn số 1763/UBND-VX, ngày 12/7/2021, về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Quyết định số 1309B/QĐ-UBND.TL, ngày 11/7/2021, về thành lập Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự.

Công văn số 1717/UBND-VX, ngày 08/7/2021, về việc tiếp tục thực hiện khai báo mã QR điểm kiểm dịch và yêu cầu cài đặt, khai báo y tế, quét mã QR qua phần mềm Bluezone.

Công văn số 1695/UBND-VX, ngày 06/7/2021, về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch số 1668/KH-UBND, ngày 05/7/2021, về triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Quyết định số 1281/QĐ-UBND.TL, ngày 04/7/2021, về thành lập Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường tiểu học Tân Hội và Trường THCS Tân Hội.

Quyết định số 1279/QĐ-UBND.TL, ngày 04/7/2021, về thành lập Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Công văn số 1655/UBND-VX, ngày 02/7/2021, về việc huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn số 1577/UBND-VX, ngày 29/6/2021, về việc khẩn trương áp dụng các biện pháp cấp bách kiểm soát dịch COVID-19.

Công văn số 1556/UBND-VX, ngày 28/6/2021, về việc đánh giá mức độ nguy cơ và cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19.

Công văn số 1553/UBND-VX, ngày 25/6/2021, về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Quyết định số 1216/QĐ-UBND-TL, ngày 25/6/2021, về việc bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) Thành phố Hồng Ngự.

Công văn số 1494/UBND-VX, ngày 21/6/2021, về việc siết chặt quản lý người về từ vùng dịch.

Công văn số 1428/UBND-VX, ngày 16/6/2021, về việc thu phí cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung.

Quyết định số 1083A/QĐ-BCĐ, ngày 11/6/2021, về việc thành lập Ban Điều hành Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Trung cấp Hồng Ngự.

Quyết định số 1059/QĐ-UBND-TL, ngày 07/6/2021, về việc thành lập Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Trung cấp Hồng Ngự.

Công văn số 1339/UBND-VX, ngày 04/6/2021, V/v quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch.

Công văn số 1317/UBND-TG, ngày 03/6/2021, V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Quyết định số 992/QĐ-UBND-TL, ngày 02/6/2021, Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) thành phố Hồng Ngự.

Công văn số 1292/UBND-THVX, ngày 01/6/2021, V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn số 1196/UBND-VX, ngày 22/5/2021, V/v tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn số 1192/UBND-NC, ngày 21/5/2021, V/v phát động Phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".

Công văn số 1174/BCĐ, ngày 20/5/2021, về việc thực hiện xử lý các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử.

Công văn số 1164/UBND-VX, ngày 20/5/2021, về việc thực tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch số 1114/KH-UBND, ngày 17/5/2021, về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Công văn số 1055/UBND-VX, ngày 11/5/2021, về việc báo cáo danh sách những người đi về từ vùng có dịch về địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Công văn số 1026/UBND-VX, ngày 07/5/2021, V/v thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Công văn số 1001/UBND-THVX, ngày 04/5/2021, về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định số 849/QĐ-UBND-TL, ngày 04/5/2021, Về việc bổ sung thay đổi Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) Thành phố Hồng Ngự.

Công văn số 984/UBND-VX, ngày 30/4/2021, về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn số 928/UBND-VX, ngày 23/4/2021, về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.

Công văn số 457/UBND-XV, ngày 12/3/2021, về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quyết định số 545/QĐ-UBND-TL, ngày 02/3/2021, về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) thành phố Hồng Ngự.

Công văn số 370/UBND-VX, ngày 01/3/2021, về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới tại khu vực biên giới.

Công văn số 283/UBND-VX, ngày 17/02/2021, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.

Công văn số 266/UBND-VX, ngày 09/02/2021, về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước tình hình mới và tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công văn số 240/UBND-VX, ngày 03/02/2021, về việc đảm bảo cơ sở vật chất phòng, chống dịch COVID-19 tại khu cách lý y tế Trường Trung cấp Hồng Ngự.

Công văn số 208/UBND-VX, ngày 01/02/2021, về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công văn số 200/UBND-VX, ngày 30/01/2021, về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định số 09/QĐ-UBND, ngày 08/01/2021, về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) thành phố Hồng Ngự.

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...