Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát tỉnh Đồng Tháp kiểm sát Thi hành án ngoài cộng đồng tại 04 UBND xã ở huyện Lấp Vò

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát tỉnh Đồng Tháp kiểm sát Thi hành án ngoài cộng đồng tại 04 UBND xã ở huyện Lấp Vò

Ngày 09/3/2022, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án ngoài cộng đồng...

= = =

           Căn cứ Chương trình và Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện kiểm sát tối cao. Thực hiện Chỉ thị 01 ngày 27/12/2021, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chương trình, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND cấp xã của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

 

          Ngày 09/3/2022, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án ngoài cộng đồng tại 04 Ủy ban nhân dân cấp xã (UBND xã Bình Thành; UBND xã Định Yên; UBND xã Long Hưng A; UBND xã Vĩnh Thạnh) thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

          Đoàn kiểm sát đã kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách và tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, kết quả kiểm sát cho thấy các UBND cấp xã đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thực hiện việc giám sát, giáo dục, quản lý người chấp hành án tại cộng đồng mà Luật Thi hành án quy định như: sổ sách theo dõi ghi chép đầy đủ; hàng tháng nhận xét các bị án đầy đủ….đúng theo các Thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm vẫn còn sai xót trong việc xếp loại cho người chấp hành án treo, như người chấp hành án treo chưa thực hiện các nghĩa vụ mà mình cam kết phải thực hiện: đóng án phí, các nghĩa vụ dân sự nhưng vẫn được xếp loại “khá”. Việc xếp loại “khá” đối với người chấp hành án khi chưa thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết là chưa thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 01/HD-C11-P9 ngày 07/01/2019, của Cục C11- Bộ Công an về thực hiện một số quy định về Thi hành án hình sự tại cộng đồng theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

          Đoàn Kết luận trực tiếp kiểm sát tại 04 UBND cấp xã và đã được các ông Chủ tịch, Trưởng Công an các xã được kiểm sát đồng ý với kết luận của Đoàn kiểm sát. Đồng thời, kiến nghị hành vi vi phạm việc xếp loại cho người chấp hành án ngoài cộng đồng để các UBND cấp xã sửa chữa khắc phục.

Phòng 8