Xuất bản thông tin

null Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I năm 2022

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I năm 2022

Sáng ngày 23/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I năm 2022...

= = =

 

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh, lãnh đạo Phòng thuộc VKSND Tỉnh, lãnh đạo Viện KSND cấp huyện và toàn thể công chức Viện KSND hai cấp.

Quang cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng Viện KSND Tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt kết tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 03 tháng đầu năm 2022 của ngành Kiểm sát Đồng Tháp. Cụ thể, trong Quý I năm 2022 Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp trên tất cả các khâu công tác, kết quả đã đạt nhiều chỉ tiêu theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, nổi bật là:  Kiểm sát thụ lý 100% nguồn tin báo về tội phạm; kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc thụ lý, giải quyết nguồn tin đạt 42,8% chỉ tiêu cả năm; Tỷ lệ bắt, giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%; Phối hợp xác định án trọng điểm tăng 85,7% so cùng kỳ; kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm tăng 150% so cùng kỳ, đạt 31,2% chỉ tiêu cả năm; Số lượng kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra đạt 42,8% chỉ tiêu cả năm; Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%; tỷ lệ truy tố đúng tội danh vượt 2% so với chỉ tiêu của Ngành; Chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự đạt tỷ lệ 100%, vượt 30% so với chỉ tiêu của Ngành; Số lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự tăng 05 kháng nghị (125%) so với cùng kỳ; Tỷ lệ chấp nhận kháng nghị phúc thẩm dân sự đạt 87,5%, (tăng 20,9%), vượt 17,5% so với chỉ tiêu của Ngành; Tăng 10 lượt (250%) trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND cấp xã. Kiến nghị tổng hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đạt 84,6% chỉ tiêu cả năm của Ngành;…

Sau khi nghe báo cáo, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh, hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như: Đánh giá tình hình triển khai Chỉ thị và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022; kết quả và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác trong Quý I năm 2022; nêu lên những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2022;…

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện kiểm sát hai cấp trong 03 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị học tập, quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức các nghị quyết, kết luận chuyên đề và kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm, tăng cường công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, kiểm sát việc giải quyết đơn, khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp và thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo Viện tiếp công dân. Nâng cao chất lượng việc tổ chức hội nghị chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch cán bộ; quan tâm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức; tăng cường quản lý cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho Viện kiểm sát hai cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra đột xuất. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Ngành bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

VPTH