Xuất bản thông tin

null Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Trang chủ VKS_HOCTAP_TUTUONG_ HCM

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Ngày 16/3/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Thực hiện liêm chính, nghiêm minh của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ ngành kiểm sát trong giai đoạn hiện nay"...

= = =

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 của Chi bộ Viện kiểm sát thành phố Hồng Ngự.

Ngày 16/3/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Thực hiện liêm chính, nghiêm minh của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ ngành kiểm sát trong giai đoạn hiện nay".

Ảnh buổi sinh hoạt chi bộ lệ kỳ

 

Tại buổi sinh hoạt, Đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, cùng trao đổi về một số tồn tại, hạn chế và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới như sau:

Những đức tính của người cán bộ Kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy chúng ta có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một thể thống nhất, đó chính là “đạo đức cách mạng” của người cán bộ Kiểm sát. Thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ, người cán bộ Kiểm sát sẽ rèn luyện được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong, phương pháp làm việc khoa học để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình.

          Để phấn đấu có được những phẩm chất tốt đẹp như trên cũng như vận dụng tốt hơn nữa đức tính “Liêm chính” và “Nghiêm minh” vào thực tiễn, trong thời gian tới phải thực hiện tốt một số giải pháp sau sau đây:

          Tự giác học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là những lời dạy của Người đối với người cán bộ kiểm sát trong đó lấy “Liêm chính” và “Nghiêm minh” làm nền tảng; luôn xác định đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài trong suốt quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân;

          Trong thực thi công vụ không tư lợi, không màng đến lợi danh; phải nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch của Ngành đã đề ra, từ đó chủ động hoàn thành tốt phần việc được giao…

          Luôn kính trọng, hòa đồng, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị; có thái độ hòa nhã, gần gũi với nhân dân; đặc biệt, thường xuyên và nghiêm túc phê và tự phê, dám nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế để đề ra những biện pháp khắc phục, dần hoàn thiện bản thân.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề nhìn chung các đảng viên trong Chi bộ đã được triển khai, quán triệt về những nội dung trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và đề ra những phương hướng thực hiện trong thời gian tới trong Chi bộ.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Huỳnh Văn Chiếm - Bí thư Chi bộ đánh giá tốt công tác chuẩn bị của tổ thực hiện; những nhận thức, chia sẽ chân tình của các đồng chí đảng viên. Đồng thời nhắc nhở Chi bộ phấn đấu, thực hiện tốt những chuyên đề còn lại theo Kế hoạch đề ra.

Ngọc Oanh – Viện KSND thành phố Hồng Ngự