Xuất bản thông tin

null Viện KSND Thành phố Hồng Ngự ban hành kiến nghị khắc phục, phòng ngừa về công tác hòa giải ở cơ sở

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND Thành phố Hồng Ngự ban hành kiến nghị khắc phục, phòng ngừa về công tác hòa giải ở cơ sở

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự phát hiện Ủy ban nhân dân xã BT có một số vi phạm trong hoạt động hòa giải...

= = =

 

       Qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án và tham gia xét xử tại phiên tòa đối với vụ án Tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự phát hiện Ủy ban nhân dân xã BT có một số vi phạm trong hoạt động hòa giải, cụ thể như sau:

+ Việc hòa giải chỉ được thực hiện khi các bên tranh chấp đều có mặt nhưng hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã không thể hiện việc mời các bên tham gia hòa giải.

+ Việc lập thủ tục hòa giải không thành, trường hợp vắng mặt một trong các bên, nhưng hồ sơ không thể hiện việc đương sự vắng mặt lần thứ 2.

+ Việc xác định tư cách tham gia hòa giải của các bên tranh chấp chưa đúng với nội dung mà các bên đang yêu cầu giải quyết, tranh chấp.

+ Biên bản hòa giải ngày của Ủy ban nhân dân xã BT chưa tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); những nội dung đã được các bên tranh chấp không thỏa thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 88, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Nhằm giúp cho các bên tranh chấp giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn, hạn chế vi phạm pháp luật, tiết kiệm thời gian, chi phí công sức của nhân dân cũng như của Nhà nước, bảo vệ được quyền cho các chủ thể khi có quyền sử dụng đất hợp pháp. Qua đó, bảo vệ và duy trì được sự ổn định trật tự của xã hội, thể hiện được vai trò quản lý của Nhà nước về đất đai.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự đã Ban hành kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vấn đề hòa giải cơ sở nêu trên, đề nghị đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã BT thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013, Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Khoản 57, Điều 1, Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Sau khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân xã BT cũng đã có văn bản trả lời, thống nhất với những nội dung trong kiến nghị đã nêu lên, Ủy ban nhân dân xã BT cũng xác nhận việc hòa giải cả Hội đồng hòa giải ở xã là chưa đúng với quy trình hòa giải ở cơ sở. Vì trong hồ sơ không thể hiện được giấy mời các bên hòa giải, nội dung hòa giải chưa thể hiện rõ nội dung tranh chấp v.v. đồng thời Ủy ban cũng sẽ tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót đã được Viện kiểm sát liệt kê trong văn bản.

Ngọc Oanh – Viện KSND thành phố Hồng Ngự