Xuất bản thông tin

null Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Viện kiểm sát

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Viện kiểm sát

Thực hiện Kế hoach số 42-KH/UBKTHU và Kế hoạch Số 43-KH/UBKTHU cùng ngày 20/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Bình về Chương trình kiểm tra, giám sát các Chi, Đảng bộ trực thuộc...

= = =

 Ngày 16/5/2022 tại cuộc họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Bình thực hiện việc giám sát Chi bộ Viện kiểm sát và đồng chí Nguyễn Chí Công, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện trưởng Viện kiểm sát về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu giúp Chi bộ lãnh đạo thực hiện Kết luận số 40-KH/HU ngày 08/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Hội nghị TW 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính  trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2021.

Hình ảnh đồng chí Lê Tương Lai phát biểu tại Hội nghị

Về phía Đoàn giám sát có đồng chí Lê Tương Lai, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Bình làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí khác đang công tác tại các Ban, Đảng trực thuộc Huyện ủy tham dự. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Chí Công, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện và cùng toàn thể các Đảng viên trong đơn vị.

Tại Hội nghị các đồng chí đã nghe Đại diện đồng chí trong Đoàn giám sát đã thông qua dự thảo Báo cáo giám sát Chi bộ và đồng chí Nguyễn Chí Công. Sau đó tất cả các đồng chí tham dự Hội nghị đóng góp về những ưu, khuyết điểm trong thời gian vừa quaTại Hội nghị Đồng chí Lê Tương Lai đánh giá cao về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Chí Công nói riêng và Chi bộ Viện kiểm sát nói chung đề nghị tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Thay mặt Chi bộ Viện kiểm sát đồng chí Nguyễn Chí Công tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Đoàn giám sát, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và hứa tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Quốc Thông – VKS Thanh Bình