Xuất bản thông tin

null Khu mua sắm

Đến với Đồng Tháp, bên cạnh mua sắm trong các siêu thị như: Co.opmart, Siêu thị Đồng Tháp, du khách có thể tìm mua đặc sản tại Cửa hàng, quầy bán đặc sản của tỉnh.