Xuất bản thông tin

null Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tháng 01 năm 2020 tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công

Trung bình một ngày, Trung tâm tiếp nhận mới khoảng 212 hồ sơ; số lượt tổ chức, công dân đến giao dịch gần 300 lượt. Lĩnh vực nhận nhiều nhất là giao thông vận tải: 2.104 hồ sơ, chiếm 36,79%; lĩnh vực nhận ít nhất là thông tin và truyền thông: 04 hồ sơ, chiếm 0,07% số hồ sơ nhận mới.

          Trong tháng 01/2020, số hồ sơ TTHC nhận mới; tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đều tăng so với tháng 12/2019. Trong tổng số tiếp nhận, đã có trên 6.300 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Hiện nay, còn trên 1.700 hồ sơ chưa đến hạn, đang được xem xét, giải quyết.

Trung tâm tổ chức làm việc buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định đối với 05 lĩnh vực gồm: kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tư pháp, giao thông vận tải và xây dựng. Theo đó, trong tháng, đã tiếp nhận 66 hồ sơ và trả kết quả 39 hồ sơ.

Trung tâm phối hợp với Bưu điện tiếp nhận 21 hồ sơ theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân, gồm các loại TTHC như: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…

Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết đối với 23 TTHC tại Trung tâm theo mô hình “04 tại chỗ” trong 01 ngày làm việc (08 giờ) thuộc lĩnh vực lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp. Qua đó, đã tiếp nhận và giải quyết 50 hồ sơ, đạt 13,30% tổng số hồ sơ nhận mới thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.