Xuất bản thông tin

null Viện KSND TP Hồng Ngự tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất

Lịch sử hình thành VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND TP Hồng Ngự tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất

Vừa qua, Viện KSND thành phố Hồng Ngự phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đối với vụ án dân sự “Tranh chấp về quyền sử dụng đất"

= = =

          Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hàng năm theo Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân trong nâng cao chất lượng, hiệu quả của khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. 

Vừa qua, Viện KSND thành phố Hồng Ngự phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đối với vụ án dân sự “Tranh chấp về quyền sử dụng đất ”giữa nguyên đơn bà Phạm Thị Tuyết  và bị đơn: bà Hồ Thị Chừng và ông Hồ Văn Của (tất cả cùng cư trú: khóm Cồng Cộc, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa được ghi hình có âm thanh và sử dụng hệ thống máy chiếu phục vụ việc theo dõi phiên tòa trực tuyến các điểm cầu khác.

Nhằm mục đích của việc tổ chức các phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm, rút kinh nghiệm là tăng cường cho các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức ngành Kiểm sát nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động vì vậy, tham dự phiên tòa có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh Đồng Tháp, đại diện Lãnh đạo Phòng 9, Kiểm sát viên các huyện cùng các kiểm sát viên, kiểm tra viên trong đơn vị.

 Đây là vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất phức tạp và có nhiều người tham gia tố tụng với tư cách khác nhau (Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, luật sư). Kiểm sát viên đã lựa chọn vụ án phù hợp với các tiêu chí của phiên tòa rút kinh nghiệm được quy định tại hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

       

Ảnh Kiểm sát viên tại phiên tòa rút kinh nghiệm

Qúa trình giải quyết vụ án, kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra hướng giải quyết phù hợp, chuẩn bị kỹ đề cương hỏi và Dự thảo bài phát biểu theo quy định.

Tại phiên tòa kiếm sát viên đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng của hội đồng xét xử; tham gia hỏi để làm rõ hơn một số nội dung của vụ án chưa được hỏi rõ. Sau khi phiên toà kết thúc, lãnh đạo Viện tỉnh, lãnh đạo phòng 9, lãnh đạo đơn vị, Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa cùng các kiểm sát viên ở các huyện đã họp rút kinh nghiệm đối với tất cả các kiểm sát viên có mặt tham dự phiên tòa thông qua việc đóng góp ý kiến đối với những ưu điểm, tồn tại của kiểm sát viên tham gia phiên tòa, của HĐXX qua đó rút kinh nghiệm chung đối với tất cả các cán bộ, kiểm sát khi được phân công nghiên cứu hồ sơ vụ án và tham gia phiên tòa các vụ án dân sự nói chung trong việc tiếp tục phát huy những ưu điểm đồng thời khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự.

          Phiên tòa rút kinh nghiệm được xem là hình thức tự đào tạo hiệu quả, qua đó các công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình đã học hỏi, nâng cao được trình độ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

                                                Thái Trung – Viện KSND thành phố Hồng Ngự.