Xuất bản thông tin

null VKSND tỉnh Đồng Tháp trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố

CHUYỂN ĐỔI SỐ VKS_HOATDONGNGANH

VKSND tỉnh Đồng Tháp trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Vừa qua VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại một số Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện trên địa bàn...

= = =

          Qua công tác kiểm sát nhận thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Cơ quan điều tra đã mở sổ thụ lý theo hệ thống mẫu được ban hành theo hướng dẫn tại các Thông tư liên tịch, hệ thống sổ sách được ghi chép đầy đủ cột mục, rõ ràng. Các tin báo, tố giác về tội phạm đều được tiếp nhận và phân công Điều tra viên giải quyết, hồ sơ có đầy đủ yêu cầu xác minh của Kiểm sát viên và được Điều tra viên tiến hành các hoạt động xác minh giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đối với những tin báo, tố giác sau khi Cơ quan điều tra tiếp nhận đã xác định rõ dấu hiệu tội phạm, có đủ căn cứ khởi tố vụ án thì Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án ngay trong thời hạn luật định, các hồ sơ tin báo không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ đều có căn cứ, theo đúng quy định pháp luật.

Trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện vẫn còn có những hạn chế nhất định, đó là: Một số hồ sơ tin báo, Cơ quan Điều tra khi ra quyết định không khởi tố vụ án không giao Quyết định không khởi tố vụ án và thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin quy định tại các Điều 133, 137, 157, 158 BLTTHS và Điều 14 TTLT số 01/2017 của liên ngành trung ương, làm ảnh hưởng đến quyền khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; biên bản khám nghiệm hiện trường không có người chứng kiến tham gia là chưa thực hiện đúng theo khoản 3 Điều 201 BLTTHS nhưng trong sơ đồ hiện trường lại có người chứng kiến ký tên.

Sau khi nghe kết luận sơ bộ cuộc kiểm sát trực tiếp, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo cán bộ, Điều tra viên nghiêm túc khắc phục hạn chế, thực hiện

Minh Thi