Xuất bản thông tin

null Kiểm sát cơ quan Thi hành án hình sự công an thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát cơ quan Thi hành án hình sự công an thành phố Sa Đéc

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn  trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Sa Đéc...

= = =

 

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC ngày 05/01/2022 của Vụ 8– Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 15/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp năm 2022 và Quyết định số 87/QĐ-VKSĐT-P8 ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Hình ảnh đồng chí Lê Vũ Hồng Khải tại buổi kiểm sát trực tiếp

Đoàn kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự do đồng chí Huỳnh Hồng Việt phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Sa Đéc tiến hành công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát và trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Sa Đéc về công tác thực hiện việc quản lý, giám sát, giáo dục người đang chấp hành án tại cộng đồng.

Hiện nay, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Sa đéc đang quản lý, giám sát, giáo dục 10 trường hợp đang chấp hành án treo, 02 trường hợp được tha tù trước hạn có điều kiện, 02 trường hợp về phạt cải tạo không giam giữ và 01 trường hợp về cấm hành nghề.

Qua kiểm sát, Đoàn nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Sa Đéc đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối với người đang chấp hành án tại địa phương, như: đảm bảo việc tiếp nhận, kiểm tra các Bản án, quyết định của Tòa án đúng với quy định tại Điều 22, 84, 95, 96 Luật THAHS và Điều 5 TT65/2019 của Bộ Công an; việc lập và chuyển giao hồ sơ THAHS theo đúng Điều 85, 97, 129 Luật THAHS và Điều 6 TT65/2019 của Bộ Công an,

Tuy nhiên qua kiểm sát Cơ quan thi hành án Công an thành phố Sa Đéc, Đoàn cũng ghi nhận một số thiếu sót như: đánh giá xếp loại khá đối với bị án khi chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng án phí 200.000 đồng hay đối với với những bị án tòa tuyên hình phạt bổ sung thời gian cấm hành nghề, khi Quyết định thi hành án tòa không ghi hình phạt bổ sung thời gian cấm hành nghề,  thì Cơ quan thi hành án cũng không yêu cầu tòa bổ sung,  một số bản tự nhận xét cán bộ ghi hộ bị án, rồi bị án ký tên, trong khi bị án biết chữ….Qua đó đơn vị cũng đã ghi nhận nhưng thiếu sót và hứa sẽ chấn chỉnh ngay những thiếu sót trên, trên cơ sở đó đơn vị cũng nêu lên một số khó khăn, do mới điều động một số đồng chí về cơ sở, nên kinh nghiệm chưa sâu…

  Đồng chí Trưởng đoàn đã thay mặt Đoàn kết luận và thông qua dự thảo kết luận trực tiếp tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Sa Đéc cùng ngày./.

Thanh Huyền-P8