Xuất bản thông tin

null Rút kinh nghiệm từ kết quả thanh tra chuyên đề hình sự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Rút kinh nghiệm từ kết quả thanh tra chuyên đề hình sự

Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt cho Đơn vị Thanh tra - Khiếu tố thực hiện thanh tra chuyên đề hình sự đối với một số đơn vị cấp huyện trực thuộc...

= = =

 

Nhằm thực tốt Chỉ thị số 01/CT - VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2022 Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 20/01/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp về công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp năm 2022. Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt cho Đơn vị Thanh tra - Khiếu tố thực hiện thanh tra chuyên đề hình sự đối với một số đơn vị cấp huyện trực thuộc VKSND tỉnh Đồng Tháp.

 Đoàn Thanh tra thực hiện Thanh tra tại đơn vị Viện KSND huyện Lai Vung ngày 16 tháng 6 năm 2022

Để thực hiện nhiệm vụ, đoàn Thanh tra chỉ sử dụng cán bộ trong đơn vị Thanh tra - Khiếu tố. Nhưng với sự phối hợp của các đơn vị được thanh tra và sự chuẩn bị, đầu tư, nghiên cứu của thành viên đoàn Thanh tra, việc thanh tra thực hiện sớm hơn dự kiến nhưng kết quả đã kiểm tra toàn diện các yêu cầu mà kế hoạch đưa ra.

Qua kết quả Thanh tra nhận thấy công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm án hình sự, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ở các đơn vị VKSND cấp huyện trong tỉnh Đồng Tháp có nhiều ưu điểm nổi bật so với các năm trước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị có mở sổ theo dõi, quản lý và ghi sổ tương đối kịp thời, đầy đủ, sổ được quản lý cẩn thận, ghi chép rõ ràng, sạch sẽ.

Các đơn vị phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết của Cơ quan điều tra (CQĐT) trong quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; thường xuyên, phối hợp với CQĐT trong quá trình giải quyết, khi kết thúc việc xác minh, chủ động phối hợp với CQĐT họp bàn phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn.

Kiểm sát viên được phân công thụ lý hồ sơ thực hiện tương đối đầy đủ các thao tác nghiệp vụ theo Quy chế. Về cơ bản, các đơn vị thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự; không để xảy ra các trường hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội, đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự trái pháp luật, để Tòa án trả hồ sơ bổ sung vượt quá giới hạn, để Tòa án đình chỉ hay tuyên bị cáo không phạm tội. Mức án đề nghị đa số được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Đoàn Thanh tra thực hiện Thanh tra tại đơn vị Viện KSND huyện Tam Nông ngày 23 tháng 6 năm 2022

Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót phổ biến trong việc thực hiện quy chế, quy định và hướng dẫn nghiệp vụ của ngành.

Để góp phần nâng cáo chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hình sự. Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị trực thuộc rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Một số vấn đề rút kinh nghiệm được nêu trong thông báo rút kinh nghiệm như:

- Khi tiếp nhận các nguồn tin báo, tố giác về tội phạm qua việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thikiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cũng như kiến nghị khởi tố, các đơn vị không vào sổ theo dõi “Sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố” (Mẫu 03) ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 07/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Kiểm sát viên không thực hiện báo cáo bằng văn bản sau khi thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đầy đủ cho Lãnh đạo viện.

- Việc phân loại nguồn tin không đúng Điều 144 BLTTHS, cụ thể là còn nhầm lẫn giữa tố giác và tin báo về tội phạm.

Khi Cơ quan điều tra tạm đình chỉ nguồn tin, kiểm sát viên được phân công không kiểm sát đầy đủ điều kiện phục hồi giải quyết nguồn tin, vì thế còn có nguồn tin giải quyết không kịp thời.

- Còn một số vụ án, Kiểm sát viên không lập biên bản thống nhất nội dung đánh giá chứng cứ, tài liệu và lưu hồ hồ sơ kiểm sát trước khi kết thúc điều tra với điều tra viên.

- Không có biên bản trao đổi trước khi tạm đình chỉ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát.

Một số báo cáo đề xuất còn nhập chung nhiều thủ tục với nhau, không đúng mẫu nghiệp vụ, như báo cáo đề xuất việc phê chuẩn tạm giam và báo cáo đề xuất việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can (06/VKSTC) làm chung một báo cáo đề xuất.

- Một số báo cáo đề xuất áp dụng biện pháp ngăn chặn không nêu rõ căn cứ áp dụng hay không áp dụng biện pháp ngăn chặn.

- Một số lệnh phê chuẩn như bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ lần 1, lần 2, phê chuẩn tạm giam, phê chuẩn khởi tố bị can hay lệnh tạm giam của viện kiểm sát không có báo cáo đề xuất của kiểm sát viên.

- Chưa thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ trong kiểm sát xét xử. (không có Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án của KSV trước khi tham gia phiên tòa xét xử; không có biên bản kiểm sát biên bản phiên tòa; không có đề cương xét hỏi, dự kiến các vấn đề cần làm sáng tỏ khi tham gia phiên tòa…)

- Chưa lập hồ sơ riêng biệt từng vụ việc thi hành án,  Hồ sơ kiểm sát thi hành án hình sự không có bản án, quyết định hay trích lục bản án của Tòa án. Hồ sơ kiểm sát thi hành án hình sự tại xã, thị trấn chưa đánh bút lục.

- Một số thiếu sót trong xây dựng cáo trạng và luận tội…

                                                          Đơn vị Thanh tra – Khiếu tố