Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát cơ quan Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát cơ quan Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án Dân sự huyện Tháp Mười...

= = =

Căn cứ Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 15/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp năm 2022 và Quyết định số 102/QĐ-VKS ngày 01 tháng 07 năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

                        

Hình ảnh đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng tại buổi kiểm sát trực tiếp

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Đoàn kiểm sát trực tiếp việc thi hành án dân sự do đồng chí phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Huỳnh Hồng Việt làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến  Chi cục thi hành án Dân sự huyện Tháp Mười, tiến hành công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát và trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án  dân sự công tác tổ chức thi hành án dân sự,  công tác tiết nhân xử lý, tiêu hủy vật chứng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi hành án dân sự….

Qua kiểm sát, Đoàn nhận  thấy đơn vị cơ bản thực hiện tốt,… Tuy nhiên qua kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Tháp Mười, Đoàn cũng ghi nhận một số thiếu sót như:  công tác tiếp nhận vật chứng chưa đúng trình tự thủ tục, công tác thu hồi, cưởng chế kên biên còn chậm trể….Qua đó đơn vị cũng đã ghi nhận nhưng thiếu sót và hứa sẽ chấn chỉnh ngay những thiếu sót trên./.

Thanh Huyền - P8