Xuất bản thông tin

null Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tại Viện KSND Tỉnh

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tại Viện KSND Tỉnh

Chiều ngày 16/8/2022, Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra công tác bảo vệ bí mật tại Viện KSND Tỉnh

= = = 

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Tỉnh năm 2022. Chiều ngày 16/8/2022, Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Phạm Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Đoàn đến kiểm tra công tác bảo vệ bí mật tại Viện KSND Tỉnh; đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh, đại diện lãnh đạo một số Phòng nghiệp vụ và lãnh đạo, công chức có liên quan thuộc Văn phòng tổng hợp cùng tiếp Đoàn.

Quang cảnh Buổi kiểm tra

 

 

Sau khi thông qua nội dung thủ tục, phương thức kiểm, Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, máy tính tại một số phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo kế hoạch. Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn đã thông qua kết luận kiểm tra, trong đó đánh giá một số kết quả đạt được của Viện KSND Tỉnh đạt được trong thời gian qua như: Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đến cán bộ, công chức nắm, thực hiện; ban hành Quy định Bảo vệ bí mật nhà nước của Viện KSND Tỉnh; thực hiện tốt việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nước nước; chưa để xảy ra trường hợp lộ, lọt bí mật nhà nước;… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và kiến nghị đơn vị có giải pháp khắc phục cho phù hợp.

Thông qua công tác kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Đoàn tại Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã giúp đơn vị phát hiện ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời, giúp nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Đồng Tháp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới./.

THANH SANG