Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại đối với Lãnh đạo Viện năm 2022

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại đối với Lãnh đạo Viện năm 2022

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để đóng góp ý kiến, xếp loại đối với các đồng chí lãnh đạo Viện KSND Tỉnh năm 2022...

= = =

Thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, người lao động trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Chiều ngày 08/11/2022, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để đóng góp ý kiến, xếp loại đối với các đồng chí lãnh đạo Viện KSND Tỉnh năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND Tỉnh, các đồng chí Viện trưởng cấp huyện, các đồng chí Trưởng phòng thuộc Viện Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Chi đoàn Viện KSND Tỉnh. Các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND Tỉnh trình bày Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng trước tập thể.

Quang cảnh Hội nghị

 

Lãnh đạo Viện KSND Tỉnh trình bày Phiếu đánh giá, xếp loại công chức

Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá cao những ưu điểm về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân…; đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc Hội, Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Tháp; tập trung triển khai nhiều biện pháp, đổi mới về tổ chức và hoạt động, cải tiến phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng nội bộ đoàn kết; nâng cao uy tín của Ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý về những mặt còn thiếu sót, tồn tại của từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo Viện KSND Tỉnh, để khắc phục và làm tốt hơn trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu ý kiến đối với Lãnh đạo Viện KSND Tỉnh

Từng đồng chí Lãnh đạo Viện KSND Tỉnh đã tiếp thu, rút kinh nghiệm và hứa phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho ngành Kiểm sát Đồng Tháp. Sau đó, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu xếp loại chất lượng đối với lãnh đạo Viện KSND Tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu xếp loại chât lượng lãnh đạo Viện KSND Tỉnh

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng thay mặt Ban lãnh đạo Viện KSND Tỉnh chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng thẳng thắn, chân tình và đầy trách nhiệm của các đồng chí đại biểu, đồng thời hứa sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót./.

Phòng TCCB