Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù Quý IV/2022 tại nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù Quý IV/2022 tại nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Bình

Chiều ngày 22/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại nhà tạm giữ Công an huyện...

= = =

Thực hiện Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Chiều ngày 22/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại nhà tạm giữ Công an huyện. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Thị Diễm – Phó Viện Trưởng làm trưởng đoàn cùng các thành viên.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng nhà tạm giữ báo cáo số liệu về tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan như: sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam, sổ lấy lời khai, sổ trích xuất….đồng thời đoàn cũng trực tiếp tiến hành kiểm tra phòng thăm gặp, buồng tạm giữ, tạm giam, gặp và hỏi thăm người bị tạm giữ, tạm giam.

 

Nhận thấy: Nhà tạm giữ - Công an huyện đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Công tác tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam đều được các cán bộ kiểm tra thông tin để xác định đúng người bị tạm giữ, tạm giam. Tất cả các trường hợp đều được lập biên bản giao nhận, tài liệu, hồ sơ kèm theo, tổ chức khám sức khoẻ, kiểm tra thân thể trước khi đưa vào buồng tạm giữ, tạm giam; Phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền và nghĩa vụ và các nội quy của nhà tạm giữ.

Đại diện đoàn Kiểm sát, đồng chí Trần Thị Diễm đã thông qua dự thảo kết luận trực tiếp Kiểm sát, lãnh đạo Nhà tạm giữ đã nghêm túc tiếp thu kết quả Kiểm sát của đoàn và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giam, giữ trong năm 2023.

Văn Luân - VKSTB