Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác năm 2023 và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác năm 2023 và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Ngày 06/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì..

= = =

 

      Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 12 điểm cầu Viện KSND cấp huyện; tham dự hội nghị, tại điểm cầu Viện kiểm sát Tỉnh, có đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, chỉ đạo hội nghị; đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành tỉnh Đồng Tháp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Tòa án Tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; Thanh Tra, Sở Tư pháp; lãnh đạo Viện KSND Tỉnh; lãnh đạo các Phòng thuộc Viện kiểm sát Tỉnh, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp; Viện trưởng Viện KSND cấp huyện; nguyên lãnh đạo Viện qua các thời kỳ; phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, Đài Phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp dự và đưa tin về kết quả Hội nghị. Tại điểm cầu Viện KSND cấp huyện gồm Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của ngành Kiểm sát Đồng Tháp bằng videoclip. Theo đó, trong năm 2022, mặc dù tình hình  dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp, nhưng Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, điển hình: tỷ lệ số người bị bắt, tạm giữ về hình sự chuyển khởi tố vượt 1,4%, xác định án trọng điểm vượt 6,1% chỉ tiêu Ngành quy định; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%; không phát sinh trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Hội đồng xét xử tuyên không phạm tội; chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự vượt 22,7%, dân sự vượt 18%; tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận tiếp thu đạt 100%; số lượng, chất lượng kiến nghị, trực tiếp kiểm sát tạm giữ, tam giam, thi hành án được nâng lên; tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát vượt 20% so với quy định;... Viện KSND tỉnh Đồng Tháp chú trọng công tác đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, Kiểm sát viên, trong kỳ tiến hành 18 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ, 37 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tại Viện kiểm sát hai cấp. Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, trong kỳ, đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua công tác tự đào tạo, tự học tập tại đơn vị; thực hiện kịp thời việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý; tổ chức hội nghị diễn tập khu vực phòng thủ ngành Kiểm sát Đồng Tháp năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp và bảo đảm nguồn lực để thực hiện, tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những kết quả, thành tích đạt được, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp được Viện KSND tối cao tặng Cờ Thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo Viện, đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh trình bày Kế hoạch công tác công tác năm 2023, theo đó, ngành Kiểm sát Đồng Tháp quán triệt thực hiện phương châm Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá “Xây dựng đội ngũ công chức nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân”; đề ra nhiều giải pháp, phân công tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

Đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng – Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh trình bày

 Kế hoạch công tác năm 2023

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp đạt được trong năm 2022 và mong muốn trong năm 2023, Viện KSND Tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp; tập trung đổi mới các mặt công tác, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; tiếp tục thực hiện nghiêm túc sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cán bộ Kiểm sát Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật đặc biệt là tội phạm tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, tội phạm có tổ chức và tội phạm ma túy. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác bảo vệ Đảng. Tiếp tục đổi mới và sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Kiểm sát Đồng Tháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp luật và kiến thức cần thiết khác. Nghiên cứu, báo cáo đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những cơ chế chính sách phù hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đảm bảo điều kiện hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp.

Đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Văn Dũng; đồng thời, chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: nghiên cứu, nắm chắc Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình của đơn vị nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó, chú trọng xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhất là án có điều kiện thi hành án từ 2015 trở về trước, án liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước, đến nay chưa thi hành xong. Đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quan tâm công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; tăng cường công tác tào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ pháp luật nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Tập trung công tác thanh tra chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là các loại án hủy, sửa có trách nhiệm của Kiểm sát viên; án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra. Tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp; quan tâm thực hiện số hóa hồ sơ vụ án, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy. Tăng cường công tác quản lý tài sản công đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Cùng dịp này, Viện KSND Tỉnh tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì cho Viện KSND huyện Cao Lãnh do đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Viện KSND Tỉnh đã công bố quyết định tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 cho 04 tập thể: Phòng 2, Phòng 9, Viện KSND huyện Tân Hồng, huyện Cao Lãnh; 03 quyết định công nhận danh hiệu ‘‘Tập thể lao động xuất sắc’’: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện KSND TP.Hồng Ngự và huyện Lấp Vò; 03 quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân đối với đồng chí Huỳnh Thế Phục – Chánh Văn phòng Viện KSND Tỉnh; đồng chí Ngô Văn Lượng – Kiểm sát viên trung cấp đơn vị Thanh tra – Khiếu tố và đồng chí Lý Băng Tâm – Kiểm sát viên sơ cấp Văn phòng tổng hợp Viện KSND Tỉnh./.

Viện KSND huyện Cao Lãnh nhận Huân chương lao động hạng Nhì

 

Viện KSND Tỉnh nhận Cờ Thi đua ngành Kiểm sát nhân dân

 

Phòng 2, Phòng 9 Viện KSND Tỉnh; Viện KSND huyện Tân Hồng, huyện Cao Lãnh nhận Cờ Thi đua dẫn đầu Khối

 

Phòng Tổ chức cán bộ, Viện KSND TP.Hồng Ngự và huyện Lấp Vò nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

 

ồng chí Huỳnh Thế Phục – Chánh Văn phòng Viện KSND Tỉnh; đồng chí Ngô Văn Lượng – Kiểm sát viên trung cấp đơn vị Thanh tra – Khiếu tố và đồng chí Lý Băng Tâm – Kiểm sát viên sơ cấp Văn phòng tổng hợp Viện KSND Tỉnh nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân

Tin bài Thanh Sang