Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia xét giảm án đợt Tết nguyên đán 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia xét giảm án đợt Tết nguyên đán 2023

Xét giảm án thể hiện sự nhân đạo của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với các phạm nhân thực sự ăn năn hối cải, cải tạo tốt có cơ hội sớm quay về với gia đình...

= = =

       Thực hiện quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự và thể hiện sự nhân đạo của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ngày 10/01/2023, Tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Phòng 8- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho tổng số 470 phạm nhân đợt tết nguyên đán 2023 theo đề nghị của Giám thị Trại giam Cao Lãnh- Cục C10- Bộ Công an. Kết quả, Hội đồng xét giảm án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp chấp nhận xét giảm 470 phạm nhân, trong đó mức án chung thân xuống 30 năm đối với 01 phạm nhân, giảm từ 01 tháng đến 16 tháng tù đối với 433 phạm nhân, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại với 36 phạm nhân.

 

Hình ảnh trao quyết định cho các phạm nhân

Các phạm nhân được xét giảm trong thời gian chấp hành án đã thực hiện đúng các nghĩa vụ của phạm nhân, được xếp loại quý, 06 tháng, năm từ khá trở lên, nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét giảm án theo quy định pháp luật.

Quyết định giảm án cho các phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải. Khuyến khích họ phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án hăng hái thi đua cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

 Trại giam Cao Lãnh- Cục C10- Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định xét giảm án cho các phạm nhân theo đúng quy định của luật Thi hành án hình sự./.

 Phòng 8