Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát huyện Châu Thành cùng Chi cục THADS huyện họp bàn giải quyết quyết án khó thi hành

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát huyện Châu Thành cùng Chi cục THADS huyện họp bàn giải quyết quyết án khó thi hành

Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành, đơn vị Viện kiểm sát đã chủ động họp bàn và đưa ra các phương án giải quyết các vụ án phức tạp, khó thi hành...

= = = 

            Thực hiện theo Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án. Ngày 23/2/2023 Chi cục thi hành án dân sự huyện phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành họp bàn giải quyết các vụ án phức tạp khó thi hành trên địa bàn huyện mới phát sinh trong năm.

Tham gia cuộc họp gồm có Ông Lê Thanh Giang - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện chủ trì và 01 số chấp hành viên Chi cục THADS huyện. Về phía Viện kiểm sát nhân dân huyện tham gia cuộc họp có bà Đặng Kim Dung - Viện trưởng và kiểm sát viên phụ trách bộ phận kiểm sát Thi hành án dân sự huyện; đại diện các cơ quan chuyên môn ban ngành huyện;

Hình ảnh tại buổi làm việc

             Qua 01 buổi làm việc khẩn trương, với sự tham gia đóng góp rất nhiều ý kiến của các thành viên tham gia dự họp đã tháo gỡ được những vướng mắc khó khăn cho từng vụ việc cụ thể. Ông Lê Thanh Giang - Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện đã chân thành ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành trong huyện nhất là sự phối hợp giữa VKS và Chi cục THADS huyện nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành án, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, nhà nước và cá nhân nhằm từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác THADS tại địa phương./.

Thúy Phượng – Viện KSND huyện Châu Thành