Xuất bản thông tin

null  Hội nghị chuyên đề về kiểm sát cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

 Hội nghị chuyên đề về kiểm sát cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự năm 2023

Hội nghị chuyên đề về kiểm sát cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự năm 2023

= = 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-VKS-P8 ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2023. Ngày 30/5/2023 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề cho tất cả cán bộ công chức 2 cấp của ngành kiểm sát Đồng Tháp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 12 điểm cầu của Viện KSND huyện, thành phố trực thuộc do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp chủ trì.

Đồng chí Phan Văn Cường trình bày chuyên đề

Đồng chí Phan Văn Cường, kiểm sát viên trung cấp Phòng  kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án ( Phòng 8) Viện KSND tỉnh Đồng Tháp báo cáo triển khai nội dung Chuyên đề  “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”  bằng hình thức trìnhchiếu sơ đồ tư duy Powerpoint kết hợp trình bày, giải thích tất cả các nội dung của chuyên đề.

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt phát biểu

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng - VKSND tỉnh Đồng Tháp điều hành hội nghị, có 15 ý kiến tham luận tập trung vào mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của chuyên đề. Mặc khác đưa ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình kiểm sát Thi hành án dân sự nói chung và lĩnh vực cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp biểu dương tinh thần của Phòng 8 đã chuẩn bị tốt chuyên đề về cả nội dung lẫn hình thức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thành phần tham dự đầy đủ,  nhiều ý kiến tham luận có chất lượng, đúng trọng tâm nêu được các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực tế và yêu cầu trong thời gian tới Viện trưởng VKSND huyện, thành phố cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự, triển khai đến tất cả các cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị. Phân công kiểm sát viên có kinh nghiệm, năng lực phụ trách công tác thi hành án dân sự. Phòng 8 hoàn chỉnh, ban hành chuyên đề để Viện kiểm sát hai cấp nghiên cứu thực hiện, áp dụng trong thời gian tới để công tác kiểm sát thi hành án dân sự ngày càng đạt được những kết quả cao./.

         PHÒNG 8