Xuất bản thông tin

null Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Quá trình tiêu huỷ vật chứng được tiến hành với đủ các thành viên của Hội đồng và Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu huỷ vật chứng tài sản...

= = =

Sáng ngày 23/6/2023, Kiểm sát viên VKSND thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của 08 Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh. Các vật chứng, tài sản tiêu hủy gồm: 8,900 gam Methamphetamine cùng các vật chứng, cùng các tài sản không còn giá trị sử dụng như: các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy; các mảnh vỡ của ly thủy tinh, các khúc gỗ tre...

Hội đồng tiêu huỷ đã xem xét, đối chiếu từng bản án, quyết định, kiểm tra tình trạng niêm phong các vật chứng, tài sản. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, tài sản, Hội đồng tiêu huỷ xác định đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng Bản án của Toà án nhân dân thành phố Cao Lãnh; đồng thời, mở niêm phong và đưa ra tiêu huỷ bằng các biện pháp như: cắt, bẻ nhỏ, đốt cháy thành than, bỏ vào nước, sau khi tiêu huỷ đã được đào hố chôn lấp toàn bộ.

Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng tài sản

Quá trình tiêu huỷ vật chứng được tiến hành với đủ các thành viên của Hội đồng và Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu huỷ vật chứng tài sản. Thành phần Hội đồng tiêu hủy, trình tự, thủ tục và thời gian tiến hành tiêu hủy vật chứng, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh đã thực hiện đúng quy định tại Điều 125 Luật thi hành án dân sự, Điều 33 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Thiên Thanh - VKSND thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp