Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Qua kiểm sát, nhận thấy: Nhìn chung, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cao Lãnh đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định...

= = =

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, chiều ngày 30/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cao Lãnh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cao Lãnh. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Minh Thắng - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên trong đơn vị. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Quốc Hải – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Đội trưởng, các Điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cao Lãnh.

Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Sau khi đồng chí Trần Minh Thắng thông qua Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã nghe đại diện Cơ quan điều tra báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện. Sau đó, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách thụ lý và các tài liệu có liên quan.

Qua kiểm sát, nhận thấy: Nhìn chung, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cao Lãnh đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của liên ngành Trung ương về tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm, tin báo và kiến nghị khởi tố (TTLT số 01/2017) và Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN & PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 01/20217. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm như: Sổ thụ lý ghi chưa đủ cột mục, việc phân loại một số nguồn tin chưa chính xác; hồ sơ chưa thể hiện việc thông báo kết luận định giá cho đối tượng và người bị hại; biên bản xem xét dấu vết không có người chứng kiến và thiếu chữ ký Điều tra viên…Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cao Lãnh đã thực hiện tốt công tác này.

          Đại diện Cơ quan điều tra đã nghiêm túc tiếp thu nội dung đánh giá của Đoàn kiểm sát và yêu cầu các Điều tra viên, cán bộ khắc phục kịp thời những tồn tại nêu trên và sẽ thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Văn Thanh – Viện KSND TP Cao Lãnh