Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát CSĐT Công an huyện Thanh Bình về tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát CSĐT Công an huyện Thanh Bình về tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm

Ngày 10/8/2023 Viện KSND huyện Thanh Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình về công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm...

= = =

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023,  Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Huỳnh Long, Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng với các ông, bà: Trần Thị Diễm – Phó Viện trưởng; Huỳnh Văn Chiến, Nguyễn Hùng Dương - Kiểm sát viên. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm sát có ông Nguyễn Văn Ca, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, ông Lê Thanh Sang, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp và cán bộ điều tra.

Đồng chí Trần Huỳnh Long, Viện trưởng công bố quyết định trực tiếp kiểm sát

 

Qua trực tiếp kiểm sát nhận thấy: Cơ quan điều tra có mở sổ sách theo dõi công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng biểu mẫu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT, việc ghi chép thực hiện đầy đủ, đúng cột mục; giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng trình tự thủ tục, đúng hạn luật định, không có tin nào quá hạn, không bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm sát Đoàn kiểm sát phát hiện một số hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, Cơ quan điều tra vẫn còn để xảy ra thiếu sót, vi phạm như sau: Không thông báo kết quả tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm cho cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm; việc phân loại nguồn tin về tội phạm không đúng quy định; chậm thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Sau khi nghe nội dung dự thảo kết luận, ông Nguyễn Văn Ca, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra thay mặt đơn vị được kiểm sát thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo kết luận, kiến nghị của Đoàn. Sẽ chỉ đạo cán bộ, Điều tra viên khắc phục các thiếu sót, vi phạm mà Đoàn kiểm sát đã nêu, nhằm giúp cho công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

                                         Nhựt Thanh-Viện KSND huyện Thanh Bình