Xuất bản thông tin

null Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị thực hiện Quy chế dân chủ

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị thực hiện Quy chế dân chủ

Ngày 05.9.2023, VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị thực hiện Quy chế dân chủ trong VKSND tỉnh năm 2023...

= = =

 

      Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng và người đứng đầu Viện kiểm sát hai cấp ngành Kiểm sát Đồng Tháp trong việc xây dựng và thực hiện QCDC tại đơn vị, tạo động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của Ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2023.  Đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện dân chủ, đồng thời tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ tại các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Đồng Tháp.  Phát hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các đơn vị trực thuộc để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng.

Đ/c Huỳnh Hồng Việt- Phó Viện trưởng, trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Đ/c: Huỳnh Thế Phục – Chánh văn phòng phát biểu khai mạc hội nghị

Trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành kiểm sát Đồng Tháp. Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị nghiên cứu chuyên đề: “Nâng cao nhận thức, hành động của công chức và người lao động Ngành Kiểm sát Đồng Tháp trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”.

Quang cảnh hội nghị

Chuyên đề do Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở của Viện Tỉnh xây dựng nhằm chỉ ra các quy định trong việc thực hiện quy chế dân chủ, các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục. Đặc biệt là hướng dẫn về công tác của Ban thanh tra nhân dân tại các đơn vị mà trong quá trình thanh tra, kiểm tra đã ghi nhận được.

Bên cạnh đó, tại hội nghị đã được quán triệt lại Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân và Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của VKSND tối cao về việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, để nhắc nhở công chức tiếp tục chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm các quy định của Ngành, xây dựng và giữ gìn hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Ngành kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Trần Thị Hoan- Chánh thanh tra triển khai Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 và Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của VKSND tối cao

Ngoài ra, tại hội nghị đã triển khai những điểm mới của Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 22/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Đ/c: Trương Vĩnh Khoa- Phó chánh thanh tra triển khai những điểm mới của quy chế 222

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Hồng Việt- Phó Viện trưởng, trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ đánh giá cao sự phối hợp tổ chức và nội dung trình bày tại hội nghị, đồng chí đề nghị từng cá nhân công chức, người lao động trong ngành kiểm sát Đồng Tháp nghiên cứu, nắm vững, nhận thức, hiểu rõ hơn các quy định về Luật dân chủ cơ sở, quy định của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Ngành có liên quan đến dân chủ cơ sở,... chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm các quy định của Ngành, xây dựng và giữ gìn hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Ngành kiểm sát nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

                                                                                      Văn Lượng