Xuất bản thông tin

null Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật tại VKSND huyện Hồng Ngự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật tại VKSND huyện Hồng Ngự

Buổi làm việc có đầy đủ các đồng chí Lãnh đạo đơn vị và đại diện lãnh đạo Chi cục THADS huyện, TAND huyện cùng tham dự...

= = =

 

Thực hiện Kế hoạch số 476/HĐND-PC, ngày 26/10/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về thực hiện khảo sát, giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện Hồng Ngự. Chiều ngày 01/11/2023 Đoàn khảo sát, giám sát HĐND Tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban pháp chế HĐND Tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Viện KSND huyện Hồng Ngự. Buổi làm việc có đầy đủ các đồng chí Lãnh đạo đơn vị và đại diện lãnh đạo Chi cục THADS huyện, TAND huyện cùng tham dự.

Sau khi nghe Đoàn giám sát thông qua các nội dung giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện. Đoàn đã nghe đồng chí Phạm Châu Phong, Viện trưởng Viện KSND huyện Hồng Ngự báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian từ 01/12/2022 đến ngày 30/9/2023, Qua đó, nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, kiểm sát viên thì mọi mặt công tác của đơn vị đều đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả rõ nét, như: Về chuyên môn nghiệp vụ: Tất cả các khâu công tác đều được hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ và có chất lượng, các khâu đều hoàn thành vượt chỉ tiêu như: Đơn vị đã ban hành 16 kiến nghị, 03 kháng nghị trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, bộ phận hình sự ban hành 07 kiến nghị; bộ phận dân sự ban hành 02 kiến nghị và 03 kháng nghị; bộ phận giam giữ ban hành 02 kiến nghị; thi hành án hình sự ban hành 02 kiến nghị; thi hành án dân sự ban hành 02 kiến nghị; khiếu nại, tố cáo ban hành 01 kiến nghị. Tất cả kiến nghị đều được các cơ quan tư pháp chấp nhận, khắc phục, sửa chữa. Đối với các kháng nghị được Viện Tỉnh bảo vệ 100%.

Đ/c Phạm Châu Phong,Viện trưởng thông qua báo cáo tóm tắt

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban pháp chế HĐND Tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới Viện kiểm sát cần tiếp tục nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trên địa bàn để hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Phạm Châu Phong, Viện trưởng phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được để năm 2023 và những năm tiếp theo thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Phạm Hoàng Nam