Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát kết quả hoạt động của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát kết quả hoạt động của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức -Trưởng Ban pháp chế HĐND Tỉnh, Trưởng đoàn đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Viện KSND Tỉnh đạt được...

= = =

Chiều ngày 07/11/2023, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban pháp chế HĐND Tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả hoạt động năm 2023 tại Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp. Tiếp Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND Tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Quốc Hùng, Trần Huỳnh Bích Phượng, Huỳnh Hồng Việt và đại diện Lãnh đạo các Phòng thuộc VKSND Tỉnh.

Quang cảnh buổi giám sát

 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát Đồng Tháp, theo đó, với phương châm Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả ngay từ đầu năm, VKSND Tỉnh ban hành Kế hoạch công tác 01/KH-VKS ngày 06/01/2023, chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Chỉ thị công tác năm 2023, các Chỉ thị chuyên đề và Kết luận, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao; các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và đạt được một số kết quả cụ thể như sau: Đã kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm áp dụng các biện pháp ngăn chặn, điển hình đã ban hành 1.310 văn bản yêu cầu Cơ quan Điều tra kiểm tra, xác minh, giải quyết vượt 8,4% chỉ tiêu Ngành, trực tiếp kiểm sát Cơ quan Điều tra vượt 92,8% chỉ tiêu Ngành,…. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường, cụ thể đã phối hợp xác định 98 án trọng điểm, 04 vụ theo thủ tục rút gọn để đưa ra điều tra, truy tố, xét xử nhanh phục vụ tình hình chính trị tại địa phương, vượt 5,6% chỉ tiêu Ngành; kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra vượt 57,1%; thông báo rút kinh nghiệm trong giai đoạn điều tra vượt 33,3%;... Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%, vượt 02% so với chỉ tiêu Ngành; chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự đạt 91,7%, vượt 21,7% chỉ tiêu Ngành. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến tích cực, điển hình trực tiếp kiểm sát về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND cấp xã vượt 70% chỉ tiêu Ngành; tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền vượt 6,4%; chất lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự đạt tỷ lệ 85,7%, vượt 15,7% chỉ tiêu Ngành;... Số lượng kiến nghị yêu cầu các Cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm đạt 100%, vượt 10% chỉ tiêu Ngành, qua đó góp phần quan trọng tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đ/c Huỳnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh trình bày báo cáo tại buổi giám sát

 

Ngành Kiểm sát Đồng Tháp thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức trong đơn vị. Phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, giáo dục công chức; Triển khai thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tập trung thực hiện Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao. Đơn vị xác định thanh tra, kiểm tra là biện pháp chủ động để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, thiếu sót, giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành được thuân lợi góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Ngành. Trong kỳ, đơn vị đã thanh tra, kiểm tra 09 cuộc; kiểm tra 11 đơn vị trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra năm 2022; kiểm tra kỷ luật nội vụ: 24 cuộc; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung yêu cầu của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh tại Báo cáo 535/BC-HĐND về kết quả giám sát hoạt động của VKSND tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Đ/c Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng VKSND Tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

 

Phát biểu tại Buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát về kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát Đồng Tháp trong năm 2023, đồng thời, đồng chí đề nghị Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp tục quan tâm về kinh phí, cơ sở vật chất trong điều kiện ngành Kiểm sát Đồng Tháp còn nhiều khó khăn để Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ phục vụ tình hình chính trị tại địa phương.

Đ/c Nguyễn Hữu Đức -Trưởng Ban pháp chế HĐND Tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát đồng chí Nguyễn Hữu Đức -Trưởng Ban pháp chế HĐND Tỉnh, Trưởng đoàn đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Viện KSND Tỉnh đạt được trong năm 2023, đề nghị đơn vị chủ động sắp xếp cán bộ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện thiếu biên chế nhiều; tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị trong thời gian tới VKSND Tỉnh quan tâm thực hiện công tác xét xử trực tuyến; tăng cường công tác kiểm sát các quyết định công nhận hòa giải thành tại Tòa án đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; quan tâm kiểm sát giải quyết dứt án tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước của Tòa án nhân dân hai cấp; vụ, việc có điều kiện thi hành từ ngày 01/7/2015 trở về trước liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất từ năm 2018 trở về trước chưa thi hành xong. Đối với những khó khăn, kiến nghị của Viện KSND Tỉnh, Đoàn giám sát ghi nhận, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ.

Trước đó, vào ngày 01, 02/11/2023, Đoàn khảo sát, giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh đã có buổi khảo sát tại Viện KSND huyện Hồng Ngự và Viện KSND huyện Tháp Mười./.

VPTH