Xuất bản thông tin

null Viện trưởng Viện KSND Tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công chức, người lao động năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện trưởng Viện KSND Tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công chức, người lao động năm 2023

Buổi gặp gỡ, đối thoại với công chức, người lao động nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng...

= = =

 

Vừa qua, ngày 07/12/2023, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Viện trưởng Viện KSND Tỉnh với công chức, người lao động trong toàn ngành Kiểm sát Đồng Tháp nằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cũng như chia sẻ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của của công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát Đồng Tháp, qua đó góp phần xây dựng Ngành và đơn vị ngày càng vững mạnh. Buổi đối thoại được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đến 12 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.

toản cảnh buổi họp mặt

Qua một buổi làm việc, trên tinh thần trao đổi, chia sẻ thắng thắn, buổi đối thoại đã tiếp nhận được nhiều lượt ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, người lao động xoay quanh một số nội dung sau: công tác bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị; tình hình thiếu biên chế; công tác đào tạo bồi dưỡng các lớp chính trị, chế độ chi hỗ trợ, phương tiện khi cán bộ, công chức tham gia học các lớp tập huấn nghiệp vụ; việc sữa chữa nâng cấp, xây dựng mới trụ sở,... Trên cơ sở các nội dung câu hỏi của công chức, người lao động, đồng chí Viện trưởng Viện KSND Tỉnh đã lần lượt giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc định hướng các giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc ngành trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Văn Hồng đối gặp gỡ, đối thoại với công chức, người lao động

 

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai nghiên cứu, học tập, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các Chương trình hành động của cấp ủy các cấp; tăng cường đoàn kết trong nội bộ và phát huy tính dân chủ trong cơ quan, đơn vị; quan tâm nhiều hơn nữa đối với những cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Ngành, với tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ ‘Tương thân, tương ái’, qua đó, góp phần giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Ngành./.

Thanh Sang