Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Bình

Vừa qua, Viện KSND huyện Thanh Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Bình về công tác tạm giữ, tạm giam và Thi hành án phạt tù...

= = =

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023,  Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Huỳnh Long, Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng với các ông Huỳnh Văn Chiến, Nguyễn Hùng Dương và Nguyễn Văn Nhàn - Kiểm sát viên. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm sát có ông Nguyễn Văn Ca, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội THAHS.

Đồng chí Trần Huỳnh Long, Viện trưởng công bố quyết định trực tiếp kiểm sát

 

Qua trực tiếp kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ có mở sổ sách theo dõi công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đúng biểu mẫu theo quy định, việc ghi chép thực hiện tương đối đầy đủ, đúng cột mục.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm sát Đoàn kiểm sát phát hiện một số hồ sơ tạm giữ, tạm giam thiếu tài liệu trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam; một số hồ sơ tạm giữ, tạm giam không có biên bản giao nhận tiền, tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam…một số sổ sách như sổ thăm gặp, sổ theo dõi tạm giữ tạm giam vẫn chưa ghi đầy đủ cột mục.

Sau khi nghe nội dung dự thảo kết luận, ông Nguyễn Văn Ca, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra thay mặt đơn vị được kiểm sát thống nhất toàn bộ nội dung dự thảo kết luận, kiến nghị của Đoàn. Sẽ chỉ đạo cán bộ, Điều tra viên khắc phục các thiếu sót, vi phạm mà Đoàn kiểm sát đã nêu, nhằm giúp cho công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

                                         Nhựt Thanh-Viện KSND huyện Thanh Bình