Xuất bản thông tin

null Kiểm sát cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất tại huyện Tháp Mười

Sự tham gia của Kiểm sát viên đảm bảo quá trình cưỡng chế được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự...

= = =

Ngày 07/12/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười tiến hành cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất của hộ ông Võ Thanh Phong diện tích 5.025,7m² gồm thửa 777 và thửa 64 tọa lạc ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười để thi hành theo Bản án số 38/2022/DS-ST ngày 21/6/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười. Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười đã cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên kiểm sát quá trình cưỡng chế tài sản

Thành phần tham gia cưỡng chế đúng theo kế hoạch cưỡng chế, trước khi tiến hành cưỡng chế Hội đồng cưỡng chế họp bàn phương án, phân công nhiệm vụ đảm bảo việc cưỡng chế được tiến hành đúng quy định và an toàn tại địa điểm cưỡng chế.

Sau khi Chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tháp Mười Mưới phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ và đo đạc Bảo Long, địa chính xã Hưng Thạnh thực hiện đo đạc, xác định hiện trạng vị trí các mốc để kê biên có sự chứng kiến của các hộ giáp ranh. Sự tham gia của Kiểm sát viên đảm bảo quá trình cưỡng chế được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Văn Sáng