Xuất bản thông tin

null Cụm, Khối thi đua ngành Kiểm sát Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Cụm, Khối thi đua ngành Kiểm sát Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Các Cụm, Khối thi đua ngành Kiểm sát Đồng Tháp tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng...

= = =

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 03/01/2023 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và Công văn số 02/VKS-VPTH ngày 02/01/2024 về tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm, Khối thi đua ngành Kiểm sát Đồng Tháp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Trong khoảng thời gian từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/01/2024 các Cụm, Khối thi đua ngành Kiểm sát Đồng Tháp tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn, thành tích cũng như kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời qua đó cũng rút ra các bài học kinh nghiệm, để đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cho công tác thi đua, khen thưởng của năm 2024 đạt nhiều thành tích nổi bật hơn  góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua số 1

 

Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 1

Tại Hội nghị, các Cụm, Khối thi đua đã biểu dương đơn vị đạt danh hiệu thi đua Cờ dẫn đầu khối và đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023, cụ thể: các đơn vị đạt danh hiệu thi đua Cờ dẫn đầu khối gồm: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò, Phòng 9 và Văn phòng tổng hợp; các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành và Phòng 7.

Sau phần biểu dương, đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng năm 2024 thông qua Kế hoạch công tác thi đua năm 2024 và tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Khối thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2024

 

Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2024

Quốc Huy -VPTH

 

= = =

 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 3  

ngành Kiểm sát Đồng Tháp

-------------------

Chiều ngày 24 tháng 01 năm 2024, tại VKSND huyện Châu Thành, Cụm thi đua số 3 ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, đồng chí Huỳnh Thế Phục – Chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 3.

Cụm thi đua số 03 bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành. Năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành được bầu chọnm Cụm trưởng cụm thi đua số 3.

Năm 2023, Cụm thi đua số 3 tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, trong đó 100% cán bộ, công chức và người lao động trong cụm thi đua ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và các quy định của pháp luật, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; hướng trọng tâm các phong trào thi đua vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành.

Với việc thực hiện phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, Cụm Thi đua số 3 tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Quốc hội giao. Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 461/494 tin (đạt tỷ lệ 93,3%). Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 398 vụ/561 bị can, trong đó đã xác định 38 vụ án điểm, 01 vụ án rút gọn. Tổng số đã giải quyết 320 vụ/472 bị can. Hiện còn 78 vụ/89 bị can. Không phát sinh trường hợp đình chỉ điều tra vì không phạm tội. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đã thụ lý 268 vụ/463 bị can. Đã giải quyết 268 vụ/463 bị can, trong đó quyết định truy tố 267 vụ/458 bị can, đình chỉ 01 vụ/05 bị can (do bị hại bãi nại) đạt tỷ lệ 100%. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 325 vụ/592 bị cáo. Tòa án đã đưa ra xét xử 270 vụ/470 bị can, trong đó đưa ra xét xử lưu động 09 vụ/18 bị cáo để phục vụ tình hình chính trị địa phương. Đã kiểm sát 349 bị án tù có thời hạn; đã thi hành 318 bị án, hiện còn 31 bị án. Tổng số bị án phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện 192 bị án, ra quyết định thi hành án cho 192 bị án, đã chấp hành xong 69 bị án, còn đang chấp hành 123 bị án. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo qui định của pháp luật; công tác kiểm sát thi hành án dân sự và công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được đảm bảo. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Ngành, của đơn vị, nhiệm vụ chính trị do cấp ủy giao. Kết quả trong năm Cụm thi đua được Hội đồng thi đua Tỉnh xét công nhận 02 đơn vị: Viện KSND Lấp Vò được nhận cờ thi đua ngành, Viện KSND huyện Châu Thành đạt đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận tìm ra những nguyên nhân, hạn chế trong công tác thi đua năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024.

          Phát biểu tại hội nghị Ông Huỳnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số 3. Đồng thời đề nghị Cụm thi đua số 3 trong năm 2024, với nhân lực còn hạn chế, các đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và tiếp tục giữ vững những thành tích đạt được của năm 2023. Thực hiện tốt hơn nữa công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, nâng cao chất lượng viết tin, bài; ứng dụng công nghệ thông tin, sơ đồ tư duy trong cập nhật các chỉ tiêu xét thi đua… và lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch kiểm tra thường xuyên kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, kịp thời đưa ra hướng xử lý, giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Hồng Việt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc được chọn làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 3. Qua đó, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 với nhiều mục tiêu quan trọng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm trọng tâm, đột phá trong cụm thi đua đã ký kết thực hiện ./.

Ảnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thúy Phượng – VKSND huyện Châu Thành

= = =

 

Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua – khen thưởng năm 2023

và ký kết Giao ước thi đua Khối thi đua số 2 – Viện KSND tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Chương trình Công tác thi đua - khen thưởng năm 2024 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua số 02/KH-VKS ngày 02/01/2024 của VKSND tỉnh Đồng Tháp; Ngày 17/01/2024, Khối thi đua số 02 Viện KSND Tỉnh  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2023 đồng thời ký kết Giao ước thi đua năm 2024 tại Viện KSND tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị thi đua của Khối thi đua 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh

cùng Đại viện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 tại Buổi Hội nghị.

Khối thi đua số 2 Viện KSND Tỉnh gồm các đơn vị: Thanh tra – Khiếu tố, Văn phòng tổng hợp, Phòng 8 và Phòng Tổ chức cán bộ. Năm 2024, Văn phòng tổng hợp là Trưởng khối, đơn vị Thanh tra - Khiếu tố là Phó khối thi đua.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Phục – Chánh Văn phòng Viện KSND Tỉnh đã phát động phong trào Thi đua năm 2024 theo Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao và Nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Đ/c Lê Minh Bằng, Trưởng phòng TCCB, Trưởng khối thi đua số 2 năm 2023 báo cáo tại Hội nghị.

 

Đ/c Huỳnh Thế Phục – Chánh Văn phòng, Trưởng Khối thi đua số 2 năm 2024 phát biểu.

Tại phần thảo luận của Hội nghị, các đơn vị đã đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua của Khối với mong muốn phong trào thi đua trong Khối ngày một phát triển, đi vào chiều sâu, phát huy tốt vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua theo cụm, khối ngành KSND theo đúng hướng dẫn của Viện KSND tối cao.

Đ/c Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo.

           Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị ký Giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí đề nghị, sau khi ký giao ước thi đua, các đơn vị trong Khối phải tổ chức triển khai, quán triệt, chỉ đạo công chức và người lao động thực hiện tốt các tiêu chí gắn với chỉ tiêu theo Chỉ thị của VKSND Tối cao và các phong trào thi đua của VKSND tỉnh Đồng Tháp. Kết quả thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; việc thi đua phải thiết thực, đạt hiệu quả, chất lượng cao./.     

                                                                                      Tin: Phòng TCCB

= = =

 

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng

năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng ngày 16/01/2024, tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyyễn Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh ĐồngTháp-phụ trách Cụm thi đua số 2; đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp-Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Kiểm sát Đồng Tháp; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Viện KSND và công chức phụ trách công tác TĐKT 04 huyện, thị trong Cụm, gồm: Viện KSND huyện Tam Nông, Viện KSND huyện Tân Hồng, Viện KSND thành phố Hồng Ngự và Viện KSND huyện Hồng Ngự.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Công Bình, Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Hồng thay mặt đơn vị Cụm trưởng năm 2023 thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của Cụm năm 2023; báo cáo ghi nhận các đơn vị đã tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, qua đó tạo nên sức mạnh tập thể, đoàn kết nội bộ để tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của Ngành. Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hồng Ngự thay mặt đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2024 thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024; với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả” và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Các thành viên trong Cụm thảo luận đóng góp ý kiến: Đề nghị Hội đồng TĐKT Viện kiểm sát tỉnh xem xét lại để sửa đổi, bổ sung hoặc có hướng dẫn rõ một số chỉ tiêu như: Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; tham mưu cho cấp úy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm; kiến nghị Tòa án chấp nhận một phần có được tính là chấp nhận hay không. Đồng chí Đào Công Bình, Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Hồng thay mặt Cụm thi đua số 2 biểu dương đơn vị Viện KSND thành phố Hồng Ngự đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2023 và giới thiệu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024: Viện KSND thành phố Hồng Ngự và Viện KSND huyện Tam Nông. Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Hồng Ngự thay mặt đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2024 thông qua Bản giao ước thi đua năm 2024.

Trước khi bế mạc Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đồng Thàp và Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Kiểm sát Đồng Tháp, các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã ký Giao ước thi đua với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và cùng đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2024.

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo: Trong năm 2023 Cụm thi đua số 2 đã đạt nhiều kết quả tích cực, có 01 đơn vị đạt danh hiệu tập thể LĐXS. Trong năm tới sẽ khó khăn hơn, vì các đơn vị trong Cụm thi đua khác tăng tốc, để đạt thành tích cao hơn nữa thì Cụm 2 cần phải đổi mới công tác thi đua, cố gắng năm 2024 phải đạt được kết quả cao hơn năm 2023. Đối với các vấn đề mà các đơn vị hỏi hoặc thắc mắc, giao cho thường trực Hội đồng TĐKT ngành Kiểm sát Đồng Tháp nghiên cứu để tham mưu cho Lãnh đạo có hướng dẫn hoặc sửa đổi cho phù hợp.

                                                 Duy Trường, Viện KSND huyện Tân Hồng