Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát kết quả hoạt động của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát kết quả hoạt động của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp năm 2020

= = = = =

Sáng ngày 28/10/2020, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành giám sát kết quả hoạt động năm 2020 tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đoàn giám sát do đồng chí Lê Đình Huy – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND Tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí thành viên Ban pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội HĐND Tỉnh, đại diện UBMTQ Tỉnh, đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự Tỉnh. Tiếp Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp; cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Quốc Hùng, Trần Huỳnh Bích Phượng, Huỳnh Hồng Việt và Lãnh đạo các Phòng thuộc Viện kiểm sát Tỉnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2020, trong năm ngành Kiểm sát Đồng Tháp đã quán triệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh…Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp và các nhiệm vụ đột phá được đề ra trong năm 2020, do đó ngành Kiểm sát Đồng Tháp đạt được những kết quả tích cực trong các khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường, hiệu quả hơn; công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được tích cực thực hiện, không xảy ra trường hợp quá hạn; chất lượng giải quyết án hình sự, dân sự được nâng lên và công tác phát hiện, ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm được Viện kiểm sát hai cấp quan tâm, góp phần đảm bảo việc tuân thủ nghiêm pháp luật của các cơ quan tư pháp.

Đ/c Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng Viện KSND Tỉnh

Bên cạnh những thuận lợi thì Viện kiểm sát hai cấp cũng còn những khó khăn, vướng mắc như văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật của các cấp thẩm quyền có lúc còn chậm, chưa đầy đủ, rõ ràng dẫn đến nhận thức và áp dụng pháp luật của Ngành đôi lúc chưa thống nhất; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; số vụ việc thi hành án dân sự mỗi năm đều tăng, nhiều vụ việc thi hành án với số tiền lớn, phức tạp, người phải thi hành án không tự nguyện thi hành…; việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chủ yếu căn cứ vào các thông tin thu thập được từ các cơ quan chuyên môn, tuy nhiên việc cung cấp thông tin của cơ quan chuyên môn còn chưa đầy đủ, còn chung chung, chưa kịp thời, có trường hợp không cung cấp được thông tin dẫn đến nhiều vụ án dân sự phải tạm đình chỉ kéo dài.

Đ/c Nguyễn Quốc Hùng – Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh

 

Đ/c Trần Huỳnh Bích Phượng – Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh

Đ/c Huỳnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh

 Kết luận tại buổi làm việc thay mặt Đoàn giám sát đồng chí Lê Đình Huy đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Viện KSND Tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề nghị đơn vị tiếp tục cố gắng, tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Tuy nhiên, trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh cần tích cực hơn nữa trong công tác kiểm sát đối với những việc thi hành án còn tồn động kéo dài từ những năm trước chưa thi hành xong; cần quan tâm đến công tác kiến nghị phòng ngừa qua án góp phần hạn chế tình hình vi phạm và tội phạm; hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp án hủy sửa có trách nhiệm của Kiểm sát viên và 02 ngành Viện kiểm sát – Tòa án Tỉnh cần phối hợp trao đổi đi đến thống nhất trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, nhất là việc tính lại thời hạn chuẩn bị xét xử, đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo.

Đồng chí Lê Đình Huy – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND Tỉnh

Đối với những  kiến nghị của Viện kiểm sát Tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương tăng cường hoạt động phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và tăng cường giám sát các cơ quan tư pháp địa phương nhất là giám sát chuyên đề, Đoàn giám sát ghi nhận, tiếp thu và đưa vào báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020. Trước đó, vào ngày 15, 16/10/2020 Đoàn khảo sát, giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh đã có buổi khảo sát tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò và Thành phố Cao Lãnh./.

Thanh Sang - VPTH