Xuất bản thông tin

null Liên ngành ngành Công an - Viện kiểm sát huyện tiến hành kiểm tra tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an xã

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Liên ngành ngành Công an - Viện kiểm sát huyện tiến hành kiểm tra tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an xã

Liên ngành Công an – Viện kiểm sát đã phối hợp kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm tại một số đơn vị Công an các xã

Liên ngành Công an - Viện kiểm sát huyện tiến hành kiểm tra tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an xã

                Thời gian qua tong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đối với các cơ quan có thẩm quyền trong đó có công an cấp xã, thị trấn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự và các quy định hướng dẫn về quy trình tiếp nhận, thời gian giải quyết đối với tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã, thị trấn. Tuy nhiên, do có sự sắp xếp thay đổi cán bộ  nên việc tập huấn, cập nhật thông tin cho Công an cấp xã, thị trấn trên địa bàn còn thiếu kịp thời.

 

Đoàn làm việc tại công an xã Nhị Mỹ

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót này, 02 ngành Công an – Viện kiểm sát đã phối hợp kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm tại một số đơn vị Công an các xã; đồng thời hướng dẫn, cập nhập các văn bản mới có hiệu lực thi hành nhằm giúp cho công tác tiếp nhận, giải quyết tại Công an cấp xã trong thời gian tới đúng trình tự, thủ tục luật định.

 Trên cơ sở, Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN/2018 ngày 30 tháng 5 năm 2018 của 02 ngành Viện kiểm sát nhân dân – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh về việc kiểm tra công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã. Vừa qua, 02 ngành Viện kiểm sát và Công an huyện đã tiến hành kiểm tra tại các xã Nhị Mỹ, An Bình, Bình Hàng Trung, Mỹ Xương và Mỹ Hiệp. Qua công tác kiểm tra, nhận thấy Công an các xã có nghiên cứu, vận dụng các quy định về tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, sử dụng sổ sách đúng quy định, ghi chép đầy đủ, có phân công các bộ trực nghiệp vụ tiếp nhận nguồn tin, chuyển tố giác, tin báo không thuộc thẩm quyền đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn để xảy ra một số dạng vi phạm như: Chưa phân loại đúng loại nguồn tin về tội phạm (tố giác, tin báo), cập nhật sổ còn nhiều vụ việc dân sự, hành chính không thuộc tin báo, tố giác về tội phạm, thiếu sót trong quyết định xử phạt hành chính,…

          Từ công tác kiểm tra, hai ngành đã hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, hướng khắc phục đối với những thiếu sót vi phạm xảy ra, được Lãnh đạo công an các xã ghi nhận, rút kinh nghiệm về sau, đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, theo đúng quy định pháp luật.

                                                                                             Nguyên Khôi