Xuất bản thông tin

null Phối hợp trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan điều tra Công an huyện Lai Vung

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Phối hợp trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan điều tra Công an huyện Lai Vung

Chiều ngày 31/3/2021 Đoàn công tác Viện KSND tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan điều tra Công an huyện Lai Vung

= = = = =

Tham dự đoàn trực tiếp kiểm sát có các đồng chí là lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên Phòng 1, Phòng 2, đơn vị Thanh tra - Khiếu tố và lãnh đạo, kiểm sát viên Viện KSND huyện Lai Vung. Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung có đồng chí Nguyễn Văn Dững, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đồng chí đội trưởng, cán bộ các đội điều tra nghiệp vụ Công an huyện Lai Vung.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Dững phát biểu ý kiến qua kết luận của Đoàn kiểm sát

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kết quả tiến nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và tài liệu có liên quan đến công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Qua kiểm sát, đại diện Đoàn kiểm sát nhận thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung có mở sổ sách theo dõi và ghi chép đúng biểu mẫu theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC   ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT - VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 về việc phối hợp thi hành một số quy định về Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại. Quá trình điều tra có lập kế hoạch xác minh, báo cáo kết quả xác minh và đề xuất hướng xử lý. Các hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được lập đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua nghiên cứu hồ sơ không khởi tố vụ án, Đoàn kiểm sát nhận thấy còn có một số hạn chế, thiếu sót như: Chậm ra quyết định phân công Phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên; có hồ sơ không thể hiện biên bản giao nhận quyết định không khởi tố vụ án; thông báo việc không khởi tố vụ án cho người tố giác. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp về thời hạn giải quyết còn chậm so với quy định tại Điều 476 của Bộ luật T ố tụng hình sự.

Qua kết quả kiểm sát, đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung đã nghiêm túc tiếp thu những nội dung đánh giá của Đoàn kiểm sát, sẽ khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới, đồng thời sẽ nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp.

 Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã giúp đơn vị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên địa bàn nhằm thực hiện tốt hơn công tác xử lý nguồn tin trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Kết thúc cuộc kiểm sát đồng chí Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung và tinh thần trách nhiệm của cán bộ nghiệp vụ và đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót như nêu trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

                                                                                             Người viết tin bài: Cẩm Dang