Xuất bản thông tin

null Kiểm sát tiêu huỷ vật chứng

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát tiêu huỷ vật chứng

Chiều ngày 27/5/2021, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Nông, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản theo Quyết định thi hành án

= = = = =

Tiêu hủy vật chứng, tài sản theo Quyết định thi hành án đối với vật chứng, tài sản của 03 Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông đã kiểm sát chặt chẽ việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản, đảm bảo việc tiêu hủy đúng thành phần và trình tự theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát tiêu hủy vật chứng

Quá trình tiến hành tiêu hủy, vật chứng có sự chứng kiến của tất cả các thành viên trong Hội đồng cho thấy về trình tự thủ tục tiến hành tiêu hủy của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2014./.

Huỳnh Văn Chiến – Viện KSND huyện Tam Nông