Xuất bản thông tin

null VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý

Ngày 14/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ tại VKSND huyện Lai Vung và VKSND thành phố Sa Đéc

= = = = =

Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc, ngày 14/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ tại VKSND huyện Lai Vung và VKSND thành phố Sa Đéc. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các buổi Lễ trao quyết định được tổ chức nhanh, gọn, bảo đảm đúng quy định nhưng không kém phần trang trọng.

Đồng chí Lê Minh Bằng, Phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp gồm: Quyết định số 191/QĐ-VKSTC ngày 11/6/2021 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Út, KSV trung cấp Phòng 8 giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện Lai Vung; Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 11/6/2021 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Vũ Tràng, Phó Trưởng phòng 7 giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND thành phố Sa Đéc và Quyết định số 03/QĐ-VKS ngày 11/6/2021 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Liệt, Phó Viện trưởng VKSND huyện Lai Vung giữ chức vụ Phó Trưởng phòng 7. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2021.

Đồng chí Nguyễn Vũ Tràng, Phó Trưởng phòng 7 giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND thành phố Sa Đéc

 

Bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Út, KSV trung cấp Phòng 8 giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện Lai Vung

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đã chúc mừng và đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu rèn luyện, giữ vững truyền thống của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cấp trên cũng như Cấp ủy, các Ban, Ngành tại địa phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo VKSND Tối cao, Ban cán sự đảng VKS tỉnh Đồng Tháp và Lãnh đạo, tập thể công chức, người lao động tại đơn vị.

         Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí vừa nhận Quyết định bổ nhiệm cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các cấp lãnh đạo cùng đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan thời gian qua đã hỗ trợ các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây thật sự là niềm vinh dự to lớn cho bản thân và gia đình các đồng chí. Các đồng chí hứa sẽ cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                            Phòng 15