Xuất bản thông tin

null Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hồng Ngự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hồng Ngự

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng tiêu hủy vật chứng trong bản án hình sự

= = = = =

Thực hiện theo Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vào ngày 24/6/2021, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng tiêu hủy vật chứng trong bản án hình sự. Thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện Phòng tài chính - kế hoạch là ủy viên và đại diện công an thành phố Hồng Ngự là thành viên.

Vật chứng đề nghị tiêu hủy theo bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật là 02 (hai) phong bì niêm phong chứa ma túy, đóng dấu mộc tròn niêm phong của Công an phường An Thạnh - thành phố Hồng Ngự và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu vật chứng Hội đồng đã thống nhất tiêu hủy bằng cách hòa ma túy vào xô nước và dội nước xuống bồn cầu làm cho vật chứng không còn tính năng và giá trị sử dụng.

Qua quá trình kiểm sát đối với việc tiêu hủy vật chứng thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng đảm bảo đúng về thành phần Hội đồng, trình tự thủ tục tiêu hủy thực hiện đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự, đảm bảo an toàn trước sự kiểm sát, chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công an thành phố Hồng Ngự.

Phạm Văn Sóc