Xuất bản thông tin

null Phúc tra việc thực hiện Kiến nghị của Viện kiểm sát tại Chi cục THA Dân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Phúc tra việc thực hiện Kiến nghị của Viện kiểm sát tại Chi cục THA Dân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Ngày 14/10/2021, Viện KSND huyện Lai Vung tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận số 01/KL-VKS

= = = = 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Quyết định phúc tra số 02 ngày 30/8/2021của Viện trưởng Viện KSND huyện Lai Vung. Ngày 14/10/2021, Viện KSND huyện Lai Vung tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận số 01/KL-VKS ngày 20/3/2020 và Kiến nghị số 02/KN-VKS ngày 30/10/2020 của Viện KSND huyện Lai Vung tại Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp.

Đồng chí Lê Văn Út – Phó viện trưởng VKS huyện Lai Vung trưởng đoàn phúc tra công bố Quyết định, Kế hoạch

Tại buổi phúc tra, Đồng chí Lê Văn Út – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn phúc tra đại điện Đoàn công bố Quyết định, Kế hoạch phúc tra. Sau đó đồng chí Nguyễn Bùi Trí – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lai Vung báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát.

Sau khi nghe đồng chí Chi cục trưởng báo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, Đoàn phúc tra tiến hành đối chiếu và kiểm sát hồ sơ để đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát. Qua kiểm sát nhận thấy Chi cục THADS đã tiếp thu, khắc phục tốt những tồn tại, vi phạm mà Viện kiểm sát đã kiến nghị. Việc phúc tra luôn đảm bảo nguyên tắc 5k của Bộ y tế về phòng chống dịch Covid 19./.

Thu Vân