Xuất bản thông tin

null Kiểm sát chặt chẽ việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án Dân sự TP Hồng Ngự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát chặt chẽ việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án Dân sự TP Hồng Ngự

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản là một phong bì niêm phong bên trong có chứa chất ma túy

= = =

    Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 18/10/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án trong vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật. Thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện Phòng tài chính - kế hoạch là ủy viên và đại diện công an thành phố Hồng Ngự là thành viên.

    Trong đợt tiêu hủy này, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản là 01 (một) phong bì niêm phong bên trong có chứa chất ma túy, được đóng dấu mộc tròn niêm phong của Công an phường An Thạnh - thành phố Hồng Ngự và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp.

   Vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án hình sự, quyết định đã được Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra niêm phong và mở niêm phong, đối chiếu lại về số lượng cũng như chủng loại tại bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự. Sau khi kiểm tra, đối chiếu vật chứng Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thống nhất tiêu hủy bằng cách hòa ma túy vào xô nước và dội nước xuống bồn cầu làm cho vật chứng không còn tính năng và giá trị sử dụng và bìa niêm phong ma túy dùng lửa đốt.

Kiểm sát việc tiêu huỷ vật chứng

   Qua quá trình kiểm sát đối với việc tiêu hủy vật chứng thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng, tài sản đảm bảo đúng về thành phần Hội đồng, trình tự thủ tục tiêu hủy thực hiện đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự, đảm bảo an toàn trước sự kiểm sát, chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công an thành phố Hồng Ngự.

   Nhận thấy, công tác tiêu hủy vật chứng, tài sản của các vụ án nói chung và vụ án ma túy nói riêng đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cũng như góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Phạm Văn Sóc