Xuất bản thông tin

null Treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Âm lịch năm 2022

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Âm lịch năm 2022

Ngày 18/01/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Âm lịch năm 2022

= = =

 

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch từ thứ Hai ngày 31/01/2022 đến hết thứ Sáu ngày 04/02/2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ nêu trên. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01 /2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dân năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; có kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, trật tự nơi công cộng và tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.