trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

Nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch

9:47 AM, 03-12-2014

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài các cấp; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có đủ điều kiện pháp lý và năng lực hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu về lĩnh vực xuất khẩu lao động, cung cấp cho các ngành, đơn vị trong tỉnh để thông tin tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm mở Website chuyên mục về lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, chi phí, quyền lợi, trách nhiệm của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài đối với từng thị trường để các cơ quan, đơn vị biết, thông tin tuyên truyền và người lao động biết đăng ký tham gia.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Tháp:

Thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Tháp tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để người lao động biết đăng ký tham gia; tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và nâng cao trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Sở Tài chính:

Nghiên cứu đề xuất kinh phí từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh.

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp:

Chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và các chi nhánh Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn theo quy định.

5. Công an tỉnh:

Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động khi trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài làm các thủ tục liên quan để xuất cảnh được nhanh chóng, đúng quy định.

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm gây thiệt hại cho người lao động hoặc lợi dụng gây phương hại đến an ninh quốc gia.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cho số thanh niên sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự; tư vấn, giới thiệu, cung ứng số thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia đi lao động làm việc ở nước ngoài.

7. Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nhanh chóng công tác khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định. Thông báo công khai thủ tục và lệ phí khám tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời phổ biến, tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt hiệu quả cao nhất.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý. Xây dựng Kế hoạch đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2016, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho cấp xã và tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chỉ đạo các đơn vị cấp huyện có liên quan phối hợp với các hội đoàn thể trong việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo về trên theo quy định.


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email(*)
Mã bảo vệ
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
 <<   <   1   >   >> 
1, 2, 3, 4..
Ngày nay, internet đã không còn xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt với trẻ em, việc sử dụng internet phục vụ cho học tập, vui chơi, giải trí ngày càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin mang tính bạo lực, đồi truỵ, thậm chí hướng dẫn cả tự sát... Để bảo vệ con trẻ, các phụ huynh có nên cấm hay hướng dẫn con em mình biết sử dụng internet đúng cách? Hãy chia sẻ với chúng tôi giải pháp hay nhé!
Kể từ đầu tháng 8, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1). Theo đó, nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay cho công chức Bộ phận một cửa. Ý kiến của bạn về chủ trương này?
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập:
/wps/wcm/connect/DTP/sitinternet/sitabaodientu/sitatintucsukien/sitachuongtrinhxuatkhaulaodong/20141203-nhiem+vu+thuc+hien+ke+hoach+xuat+khau+lao+dong