trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
Nội dung chi tiết

Ông Nguyễn Công Minh giữ chức Giám đốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh, Phó Trưởng Ban Biên tập giữ chức Giám đốc Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Trước đó, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Theo đó, Cổng Thông tin điện tử là cổng tích hợp thông tin trên các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, là cơ quan truyền thông đa phương tiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp và chịu sự quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cổng Thông tin điện tử có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; kết nối thông tin hành chính điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh với sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo quy định này, Cổng Thông tin điện tử là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu. Cổng Thông tin điện tử có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; có 03 Tổ chuyên môn gồm: Hành chính - Quản trị, Biên tập và Kỹ thuật.

Văn Khương
 <<   <   1   2   3   4   5   ...   >   >> 
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: