trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH


- Ông Phan Văn Thắng

- Ngày sinh: 25/12/1967

- Quê quán: huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Chính trị ngành Quản lý xã hội, Thạc sĩ Chính trị học

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: 152 Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Ông Trần Anh Dũng

- Ngày sinh: 20/08/1962

- Quê quán: xã An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, Thạc sĩ Khoa học giáo dục

- Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


 

- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến

- Ngày sinh: 1979

- Quê quán: huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí, Thạc sĩ Chính trị học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: số 243 Lý Thường Kiệt, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

Giới thiệu Cổng Thông tin | Quảng cáo | Sơ đồ
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853112, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: